Arrangement

SKE-samling

Ullevål sykehus. Administrasjonsbygget Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer til den årlige SKE-samlingen, i Oslo, onsdag 10. april 2024

Samlingen har i mange år vært en viktig møteplass for eiere og forvaltere av statens kulturhistorisk eiendommer (SKE). Temaet er eierskap og forvaltning av kulturminner og kulturmiljø i statlig eie. Til samlingen inviteres alle statlige sektorer, fylkeskommunene, øvrige samarbeidspartnere og andre interessenter.

Årets tema er den gjennomførte evalueringen av landsverneplanarbeidet

Menon Economics har på oppdrag fra Riksantikvaren gjennomført en uavhengig evaluering av arbeidet med landsverneplanene og statens kulturhistoriske eiendommer. Denne evalueringen var en bestilling til Riksantikvaren i tildelingsbrevet for 2023 fra Klima- og miljødepartementet. I evalueringen gjennomgås hvilke resultater og effekter SKE-prosjektet og etableringen av landsverneplanene har hatt for langsiktig vern av statlige kulturhistoriske eiendommer og for å formidle sektorens historie. Videre evalueres dagens forvaltning av disse eiendommene på tvers av ulike sektorer og forvaltningsnivå opp mot hvor godt sektoren ivaretar sine kulturhistoriske eiendommer. Grad av måloppnåelse, resultater og effekter sees i sammenheng med prosess og organisering, for å gi et grunnlag for tiltak og anbefalinger for det videre arbeidet med statens kulturhistoriske eiendommer.

Evaluering av arbeidet med landsverneplaner

Program 10. april

Riksantikvaren har ingen komplett oversikt over hvem som til enhver tid arbeider med statens kulturhistoriske eiendommer. Vi håper derfor dere hjelper oss med å dele invitasjonen.

Vi gleder oss til samlingen og håper så mange som mulig har anledning til å delta.

Påmeldingen er nå stengt. Hvis du har spørsmål, kan du gjerne kontakte oss på arrangement@ra.no.

Fastsatt

ons 10
Kl 09:00 april
2024
ons 10
Kl 16:00 april
2024