Teknisk Time 22. september: Materialkvalitet – Trevirkets egenskaper og valg av riktig materiale

Per-Willy Færgestad viser hvordan man bruker høvelen under en av de mange håndverkskursene som arrangeres av Akershus Bygningsvernssenter, ved Follo Museum. Foto: Henrik Smith, Riksantikvaren

Teknisk time 22 september skal omhandle materialkvalitet og trevirkets egenskaper. Vi får vite litt om historie, lokale variasjoner, utvelgelse, byggeskikk, materialbruk og egenskaper. Hva skal man legge vekt på og hvorfor?

Selve samlingen vil foregå som et Teams-møte. De som har meldt seg på, har fått tilsendt Teams-møtelenke.

Påmeldingen er nå stengt, ta kontakt med oss på arrangement@ra.no hvis du har spørsmål.

Fastsatt

tor 22
Kl 10:00 september
2022
tor 22
Kl 11:15 september
2022