Forum

Tilskuddsforum om tilskuddsfordelingen

Fartøyvern, arbeid på Hvalerskøyte.
Hvalerskøyte. Fleire av våre fremste båtbyggjarar deltek i hvalerskøyte-prosjektet, som skal ferdigstillast i 2024. Foto: Paul Henriksen, Hvaler kulturvernforening.

Riksantikvaren ønsker regionalforvaltningen og Sametinget velkommen til årets første tilskuddsforum. Her orienterer Riksantikvaren om årets fordeling av tilskudd til regionalforvaltningen og Sametinget. Dette gjelder tilskuddspostene på statsbudsjettet til kulturminner og kulturmiljø, som regionalforvaltningen og Sametinget forvalter.

Riksantikvaren presenterer tildelingen til regionalforvaltningen og Sametinget fra tilskuddspostene på statsbudsjettet til

  • fredete kulturminner i privat eie
  • tekniske og industrielle kulturminner
  • brannsikring tette trehusmiljø
  • profane middelalderbygg
  • konservering av ruiner fra middelalderen
  • fartøyvern
  • verdensarv

Det er ingen påmelding til møtet. Lenke til møtet vil legges ut KF-teamet for forvaltningen.

Har du ikke tilgang til teamet, ta kontakt med Jorunn Elise Gunnestad på jorunn.elise.gunnestad@ra.no 

Fastsatt

tor 8
Kl 09:30 februar
2024
tor 8
Kl 11:00 februar
2024