Møte

Kulturarv i krig og konflikt – beredskap i fredstid

Avaldsnes kirke. Kirken ble dekket til for beskyttelse under andre verdenskrig. Foto: Ukjent, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer til digitalt møte i Tverrsektorielt nettverk for Haagkonvensjonen og annen protokoll.

Riksantikvaren er fra 2023 nasjonal koordinator for arbeidet med å implementere Unescos konvensjon om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt (1954) og annen protokoll (1999). 

I løpet av året inviterer Riksantikvaren til to seminarer med mål om å øke kunnskap om Haag-konvensjonen i Norge. Seminarene har spesielt fokus på konvensjonens forpliktelser i fredstid til å etablere preventive tiltak for å beskytte kulturarv i krig og konflikt. Beredskapsarbeid i fredstid er en forutsetning for å lykkes når det oppstår uforutsette hendelser.  

Selv om Norges generelle beredskap er god, er ikke kulturarv tilfredsstillende integrert i eksisterende beredskapsplaner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, eller i kulturinstitusjonene. Videre fremstår ansvars- og rolleforståelsen mellom sektorer og nivåer for fragmentert. For å ivareta Norges kulturarv, er arbeidet som vi hver for oss legger ned i beredskapsanalyser og -planer, en forutsetning for å lykkes. Samtidig beror god beredskap på vår samlede evne til å koordinere vår innsats, både under og etter en krise.  

Det første seminaret er 15. mai, og holdes digitalt. Trykk her for å gå direkte til livesendingen.

Seminaret er for alle som jobber med kulturarv og/eller beredskap i Norge. Dette kan være ansatte i statsforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner, kulturinstitusjoner som arkiv, bibliotek og museer, eller brann og redningsetater, forsikringsselskaper også videre. 

Foredragsholdere på seminaret er: 

Håkon Roland (leder av Den norske Blue Shield-komiteen og forsker ved Kulturhistorisk museum). Roland holder foredrag om Haag-konvensjonen og kulturarv i krig og konflikt.  

Kjersti Ellewsen (avdelingsleder i NIKU og tidligere leder av ‘Forum for kriseberedskap og restverdiredning av kunst og kulturminner’), Nina Jernæs (forsker på brannforebyggende tiltak og restverdiredning, NIKU). Ellewsen og Jernæs holder foredrag om kulturarv og beredskap.  

Invitasjonen i utskriftsformat her.

Påmeldingen er nå stengt. Du kan delta direkte, uten forhåndspåmelding, ved å bruke lenken lenger opp i teksten. 

 

Fastsatt

man 15
Kl 10:30 mai
2023
man 15
Kl 12:30 mai
2023