Velkommen til Riksantikvarens SKE-forum 21. april 2022

Frederikkeplassen på Blindern Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Riksantikvaren inviterer til det årlige SKE-forumet 21. april 2022.

Årets samling vil omhandle temaet «Tidligfase». Tidligfasen defineres som perioden fra et behov for endring eller istandsetting oppstår fram til ferdig forprosjekt. Vi vil se på tidligfasevurderingene som virkemiddel og kriterium for et vellykket hovedprosjekt. Vi vil diskutere fredningsdokumentets betydning, behov for dokumentasjon, kulturminneforvaltningens rolle og betydningen av medvirkning. Vi vil også  få presentert eksempler på prosjekter i størrelse small og x-large, og vil berøre et stort spenn av ulike kulturmiljøer i statlig sektors eie.

Seminaret skal holdes på Blindern, i lokalene til Universitetet i Oslo. Det blir en fysisk samling, men det vil også bli mulig å delta via strømming. Vi starter med te og kaffe kl. 09:30, mens selve samlingen varer fra kl. 10:00 – 16:00.

SKE-forumet har i mange år vært em viktig møteplass for eiere og forvaltere av statlig kulturhistorisk eiendom, og for regionalforvaltningen. Forumet er tenkt som et bidrag til å styrke samarbeidet, kontaktnettet og kompetanseoverføringen oss imellom. Til seminaret inviteres alle statlige sektorer, fylkeskommunene, øvrige samarbeidspartnere og interessenter. Riksantikvaren har ingen komplett oversikt over hvem i de ulike sektorene og fylkene som arbeider med SKE-eiendommer og som derfor bør inviteres. Vi må derfor be om at dere videresender e-posten til de relevante personer innenfor egen organisasjon.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta, del gjerne invitasjonen med flere. Program finner du her.

Lenke til seminaret 21. april 2022

 

Fastsatt

tor 21
Kl 10:00 april
2022
tor 21
Kl 16:00 april
2022