Workshop for tilskuddsforvaltning

Workshop for tilskuddsforvaltning

Riksantikvaren inviterer til workshop om tilskuddsforvaltning for saksbehandlere som fordeler tilskudd fra tilskuddspostene 71-79 ( tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, tekniske og industrielle kulturminner, profan middelalder, ruiner og brannsikring tette trehusområder, fartøyvern og verdensarv).

Praktisk informasjon

Riksantikvaren byr på lunsj kl. 12. den 22. november.
For de som ønsker å delta fysisk også på tilskuddsforum dagen etter, ordner den enkelte overnatting selv.
Vi ber om at du oppgir i påmeldingen om du kommer til å delta fysisk på begge dagene.
Da kan vi bestille lunsj den 23. og legge opp til å spise middag sammen etter workshopen (middagen blir på deltakernes selvkost).

Formål

Hensikten er å diskutere problemstillinger i tilskuddsforvaltningen som har både prinsipiell og praktisk karakter.

Workshopen skal være

  • en anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer
  • til nytte for det praktiske arbeidet med å forvalte tilskuddsordninger
  • et bidrag til mer enhetlig tilnærming til problemstillinger av prinsipiell karakter

Tema

Vi ønsker innspill om tema dere synes er viktige å diskutere, gjerne som

  • går på tvers av tilskuddsposter
  • basert på søknader dere har mottatt for tilskuddsåret 2024

Vi legger i alle fall opp til å diskutere antikvariske merkostnader og egenandel. Dekning av merkostnader forbundet fordyrende vilkår er et tema det er satt i gang et arbeid med i 2023 og som vi ønsker å videreføre i 2024. Egenandel er også et aktuelt tema, som flere har ønsket å diskutere. Ut fra innspillene vil vi vurdere å dele inn deltakerne i grupper.

Frist for påmelding og innspill til tema

Vi ber om påmelding og innspill til tema senest 13. november.

Innspill til tema og problemstillinger er viktig for at vi skal kunne forberede et opplegg som kommer til nytte for deltakerne.

Påmelding og innspill sendes til jorunn.elise.gunnestad@ra.no

Fastsatt

ons 22
Kl 12:00 november
2023
ons 22
Kl 16:00 november
2023