Avgjørelser i klagesaker

Karljohansvern. Klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon til arbeider utomhus. Kulturminneloven § 19.

Vår referanse 22/01550

Publisert: 1. august 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for ulike tiltak utomhus i Vollveien 5. Bygningen ligger i et område som er fredet etter § 19. Søknaden ble avslått fordi tiltakene ble ansett for å være vesentlige inngrep i kulturmiljøet.

Riksantikvaren var i stor grad enig med fylkeskommunen, men mente at enkelte av tiltakene var vurdert for strengt. Klagen ble delvis tatt til følge.