Avgjørelser i klagesaker

Klette gård. Klage på Riksantikvarens vilkår om kostnadsdekning for arkeologisk granskning. Kulturminneloven § 10.

Vår referanse 22/04701

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på vedtak om utgifter til særskilt granskning i forbindelse med nydyrking. Klagen gjaldt hvorvidt tiltaket måtte anses for å være mindre privat eller om det forelå særlig grunn for statlig kostnadsdekning.

Etter en ny vurdering, fant Riksantikvaren at det forelå et større privat tiltak hvor kostnader til arkeologisk arbeid normalt skal bekostes av tiltakshaver. Men Riksantikvaren kom til at det forelå særlig grunn til statlig kostnadsdekning i dette tilfellet, ettersom kostnadene til arkeologisk arbeid var langt høyere enn tiltakets øvrige kostnader. Klagen ble tatt til følge.