Klima

Bevaring og ombruk av bygninger

Fortsatt bruk og tilpasset ombruk av eksisterende bygninger er et viktig bidrag for å redusere klimagassutslippene fra byggesektoren.

For å nå Norges klimamål er det behov for umiddelbare utslippskutt. Nybygging fører til forbruk av ressurser og utslipp av klimagasser gjennom produksjon av materialer og bygningsdeler, planlegging, transport og bygging. For en eksisterende bygning har disse utslippene allerede funnet sted. Klimagassregnskapet til mange nybygg blir derfor først lønnsomme etter at bygget har vært flere tiår i drift, sammenlignet med oppgradering og fortsatt bruk av en tilsvarende eksisterende bygning.

HERMETIKKLABORATORIET i Niels Juels gate fra 1931 er i dag forvandlet til et moderne bygg med kontorer og restaurant, og har blitt et populært møtested i bydelen Eiganes i Stavanger. Bygget gjennomgikk en total rehabilitering med fokus på å bevare verneverdige elementer og forene disse med det moderne og funksjonelle. Det ble satt strenge krav til materialbruk og eier valgte å bevare flere av husets originale elementer utover de som er omfattet av vernebestemmelser. «Hermetikken» mottok i 2018 Stavanger kommune og Fortidsminneforeningens vernepris. Foto: Base gruppen

Publisert: 9. februar 2022 | Endret: 10. februar 2022