Nyheter

Kulturambulanser på vei

Som et resultat av EØS-prosjektet Pro Monumenta ruller nå tre ambulerende verksteder med mannskap rundt på slovakiske landeveier og utfører forebyggende tiltak på historiske bygninger.

Publisert: 10. mai 2017 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av tre fagsterke team som bemanner de velutstyrte «kulturambulansene». Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren
Pro Monumentas Kulturambulanser Tre fagsterke team bemanner de velutstyrte «kulturambulansene». Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren

I Slovakias strategi for vern og bevaring av kulturminner fram mot 2020 (Monument Protection Strategy of the Slovak Republic) ble Riksantikvarens slovakiske søsterorganisasjon, National Monuments Board, oppfordret til å tenke nye tanker om framtidig bevaringsarbeid. Landet hadde ny regjering og statskassa var sterkt redusert etter finanskrisen.

National Monuments Board grep muligheten de fikk med friske EØS-midler og prosjektet Pro Monumenta ble opprettet. Riksantikvaren ble med som norsk prosjektpartner sammen med Forsvarsbygg.

Kostnadseffektivt kulturminnevern

Pro Monumenta er tilstandsvurdering og forebyggende bevaringsarbeid satt i system etter en idé fra et tilsvarende prosjekt, Monumentenwacht, i Nederland.

Prosjektet går mer konkret ut på at tre ambulerende verksteder med mannskap utfører praktiske forebyggende tiltak på historiske bygninger eid av stat, kommune eller kirke. Hvert team består av tre personer som kjører daglig rundt i sin region med en velutstyrt «kulturambulanse».

Dette er et eksempel på kostnadseffektivt kulturminnevern.
– Et enkelt, jevnt vedlikehold fører til mindre inngrep både i bygningen og i lommeboka», sier Harald Ibenholt, seksjonssjef for konserveringsseksjonen til Riksantikvaren.

Bildet viser et av teamene i arbeid. Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren
Pro Monumenta I Aksjon Et av teamene i arbeid. Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren

Gode resultater fra første fase

Første fase av prosjektet ble avsluttet i april 2017. På avslutningen av prosjektet fikk de norske partnerne ikke bare se de imponerende resultatene, men også mye verdifull erfaring som de kan ta med hjem til Norge.

210 bygninger er tilstandsvurdert til nå. I tillegg er det avholdt seminarer for eiere og lokalbefolkning, håndbøker er produsert og det er gjort et omfattende informasjons- og formidlingsarbeid til presse, radio, tv og publikum generelt.

Veien videre

Prosjektet fortsetter med støtte fra både det slovakiske kulturdepartementet og EØS-midlene 2014-21.

Målet er at ytterligere 210 historiske bygg skal bli tilstandsvurdert. Det skal også opprettes tre håndverkssentra i Slovakias tre hovedregioner. Konseptet skal forenkles og forbedres slik at Pro Monumenta står på egne bein i framtida.

10.05.2017 15:15 endret 10.05.2017 15:26

Riksantikvaren ser fram til fortsatt samarbeid!

EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.
Les mer på riksantikvaren.no/EOS-midlene
Pro Monumenta