Nyheter

Kulturlandskapspris til Skjolden beitelag

No er det klart at Skjolden beitelag har fått tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2023. Riksantikvar Hanna Geiran er med i juryen.

Publisert: 25. august 2023 | Endret: 29. januar 2024

Utsikt over vakkert og grønt stølslandskap i fjellet
Vakkert stølslandskap Foto: Liv Byrkjeland

Beitelaget har arbeid med restaurering av den gamle bufarvegen som både er eit viktig kulturminne og ein viktig veg inn i området som gjer beiting mogleg. Det er òg sett opp fleire bruer over elvene i området, ofte etter flaumskade. Det blir jobba med kulturmarks-skjøtsel med slått, beiting og istandsetting av kulturminne i form av bufarvegar, stølar, og biologiske kulturminne slik som dei såkalla «styvingstrea». Medlemmene i beitelaget eropptekne av å ta vare på stølane og kulturminna. Dette gjer stølane meir tilgjengelege for folk.

Les meir om tildelinga av prisen på Stiftinga Norsk Kulturarv sine nettsider.

Kulturlandskapsprisen – Årets jury:

 • Sandra Borch, Landbruks- og matminister – Juryleiar
 • Bjørn Gimming, leiar i Norges Bondelag
 • Tor Jacob Solberg, leiar i Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Jørn Rolfsen, administrerande direktør i Landbruksdirektoratet
 • Hanna Geiran, riksantikvar
 • Jørn Holme, styreleiar i Stiftelsen Norsk Kulturarv

Prisen er tidlegare tildelt:

 • 2007 – Hjartdal kommune, Telemark og ordførar Olav Tho
 • 2008 – Herand Bygdelag i Jondal kommune, Hordaland
 • 2009 – Nordherad-prosjektet i Vågå kommune, Oppland
 • 2010 – Vegaøyans Venner
 • 2011 – Maridalens Venner
 • 2012 – Historiske hager ved Marianne Olssøn og Ingeborg Sørheim, Ringsaker
 • 2013 – Hauan Gard, Re kommune
 • 2014 – Storfjordens Venner, Møre og Romsdal
 • 2015 – Fruktbygda SA, Gvarv i Telemark
 • 2016 – Ikkje utdelt pris
 • 2017 – Bøndene på Kvitsøy
 • 2018 – Torhild Langklopp og Roar Svenning – Troningen gård på Stokkøya i
 • 2019 – Uttakleiv Grendelag, Vestvågøy i Lofoten, Nordland
 • 2020 – Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap,
 • 2021 – Reinert Kjølleberg, Vanse i Agder
 • 2022 – Nettverket Stange Vestbygd, Innlandet