Nyheter

Kulturmiljø­forvaltningens kunnskaps­behov

I 2023 hentet Riksantikvaren inn innspill fra kulturmiljøforvaltningen om hvilke kunnskapsbehov som finnes om kulturmiljø. Fremover vil Riksantikvaren publisere og oppdatere kulturmiljøforvaltningens kunnskapsbehov.

Publisert: 19. februar 2024 | Endret: 21. mars 2024

Ulstein kulturmiljø er fredet etter kulturminneloven § 20. Fredningen gir rammer for tiltak i landskapet. Et kunnskapsbehov kulturmiljøforvaltningen har meldt inn er bedre kunnskap om klimaendringer og arealbruksendringer og hvilke konsekvenser disse har for de kulturhistoriske verdiene som samfunnet ønsker å ivareta i ulike landskapstyper. Foto: Tron A. Isaksen, Riksantikvaren

– God kunnskap er avgjørende for et godt vern, og Riksantikvaren vil styrke forskningsbasert kunnskap om kulturminner og kulturmiljø. Forskning- og utviklingsarbeid er viktig for å gi godt beslutningsgrunnlag for hvordan vi utvikler samfunnet, og vil gi et godt grunnlag for politiske beslutninger, sier assisterende riksantikvar, Audun Skeidsvoll.

Se oversikten over konkrete kunnskapsbehov i kulturmiljøforvaltningen. Disse kunnskapsbehovene er prioritert i Klima- og miljødepartementets kunnskapsstrategi for 2021-2024. Kunnskapsstrategien løfter frem 14 tema det er særlig behov for mer kunnskap fram mot 2030. Arbeidet er en oppfølging av Riksantikvarens FoU-strategi.

Målgruppen for Riksantikvarens oversikt over kunnskapsbehov er forskningsmiljøer, forvaltning og andre aktører som bidrar i forskning eller finansiering, og som trenger detaljert oversikt over hvor kulturmiljøforvaltningen har størst behov for ny eller oppdatert kunnskap. Oversikten oppdateres jevnlig.

Har du spørsmål? Ta kontakt med assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll på e-post audun.skeidsvoll@ra.no eller 97151945