Nyheter

Kulturminnedagene 2018 er i gang

For 25. år på rad går Kulturminnedagene av stabelen med vel 250 arrangementer over hele landet.

Publisert: 6. september 2018 | Endret: 30. januar 2024

Kulturminnedagene 2018 har "Typisk norsk - ikke bare norsk" som tema.

Åpningsarrangementet foregikk 6. september på Huser gård i Fenstad som ligger i Romerike.

På nettsidene til Kulturvernforbundet kan du finne en oversikt over alle arrangementene som foregår fra 8. – 16. september.

Typisk norsk – ikke bare norsk

I forbindelse med Det europeiske kulturarvåret 2018  har vi i Norge valgt å sette søkelys på tematikken «Typisk norsk – ikke bare norsk». Dette er også temaet for årets kulturminnedager.

Bilde Kulturminnedagene Foredragsholdere: F.v: Lise Kristensen (Huser gård), ordfører i Nes kommune Grete Sjøli og generalsekretær i Kulturvernforbundet Toril Skjetne åpnet Kulturminnedagene 2018. Foto: Mette Eriksen, Riksatikvaren.
Kulturminnedagene Foredragsholdere F.v: Lise Kristensen (Huser gård), ordfører i Nes kommune Grete Sjøli og generalsekretær i Kulturvernforbundet Toril Skjetne åpnet Kulturminnedagene 2018.
Foto: Mette Eriksen, Riksatikvaren.
Bilde av deltakere fra inn - og utland deltok i små paneldebatter med temaer knyttet til kulturarv i dag. Foto: Mari Mette Eriksen, Riksantikvaren.
Gruppe på Kulturminnedagene Deltakere fra inn - og utland deltok i små paneldebatter med temaer knyttet til kulturarv i dag.
Foto: Mari Mette Eriksen, Riksantikvaren.
logo: 2018 -det europeiske året for kulturarv
Logo 2018 -det europeiske året for kulturarv