Nyheter

Kulturminner skaper sommerminner

Riksantikvaren og Kulturminnefondet ønsker at flere skal kunne oppleve vår felles kulturarv gjennom synlige og håndfaste spor etter generasjoner mennesker som har bodd her før oss.

Av: riksantikvar Hanna Geiran og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet

 

Publisert: 26. juni 2021 | Endret: 29. januar 2024

Bryggen i Bergen
Bryggen i Bergen Foto: Bergen Reiselivslag / Eivind Senneset – Visitbergen.com

Tenk deg en reise til en by, langs kysten, til en fjelldal eller i en fjord, der alle minner etter våre forgjengere var borte.

Hvor du ikke kan overnatte i et historisk hotell, kjøpe ferske reker i et landhandleri eller kjenne tjærelukta fra en stavkirke.

Kulturminnene våre vil forsvinne fortere enn vi aner, dersom ingen ser verdien og nytten i å ta vare på mangfoldet av historie og spor fra dem som var her før oss.

Heldigvis finnes det mange engasjerte eiere som setter i stand flotte kulturminner og kulturmiljøer og åpner dem for at flere skal kunne oppleve dem. Det ser vi av søknadsbunken til Kulturminnefondet, som øker for hvert år. Kulturminner over hele landet forvandles til overnattingsplasser, serveringssteder, kulturlokaler, restaurerte turstier, flytende båter og malende møller. Steder som vi kan se, besøke og utforske. Flere av disse er kulturminner som tidligere har hatt et annet bruksformål, og som gjenbrukes på oppfinnsomme måter.

Riksantikvarens tjeneste Kulturminnesøk kan brukes til å finne frem til kulturminner der du bor eller reiser. I oversikten finnes over 220.000 kulturmiljø, kulturminner og landskap i Norge. Noen av disse vil presenteres i Kulturminnefondets sosiale medier i sommer, hvor vi viser frem steder som kan gjøre Norgesferien 2021 ekstra minnerik. Hva med å oppleve natur og kultur på Ekkerøy utenfor Vadsø, båtkulturen på Isegran i Fredrikstad, eller overnatte på et tradisjonsrikt hotell som Visnes i Stryn eller nylig gjenåpnede Steien hotell i Alvdal?

Riksantikvaren og Kulturminnefondet ønsker at flere skal kunne oppleve vår felles kulturarv gjennom synlige og håndfaste spor etter generasjoner mennesker som har bodd her før oss. Vi håper du blir med oss på reisen.

Riktig god sommer!

Om Kulturminnefondet

  • Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av verneverdige kulturminner.  
  • Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, og er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand.  
  • Over 100 millioner kroner deles ut årlig gjennom Kulturminnefondet. 
  • Søknaden sendes elektronisk via kulturminnefondets nettsider

Denne kronikken stod først på trykk i Nationen