Nyheter

Lanserer beredskapstelefon for kulturhistoriske bygg

En døgnåpen beredskapstelefon bemannet av NIKUs eksperter på restverdiredning er nå på plass. Her kan eiere, forvaltere og brannvesen få umiddelbar rådgivning i tilfeller der verna bygninger er utsatt for brann, flom eller andre hendelser som krever akutte tiltak.

Publisert: 21. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

To av skuteviksbodene i Bergen ble totalskadet av brann i 2008. Tre andre sjøhus fikk omfattende skader, men kunne istandsettes. Foto: Asgeir Spange Brekke, Riksantikvaren

Den nye tjenesten har fått navnet Beredskapstelefonen for kulturhistoriske bygg- og inventar, og er et del av NIKUs nasjonale oppgaver gitt av Klima- og Miljødepartementet via Riksantikvarens – «gi råd ved akutte skader og katastrofer». Telefonen er bemannet av konservatorer som kan gi råd og veiledning om restverdiredning i akutt, tidlig fase der det kan oppstå skader på kulturhistorisk viktig bygning og inventar. Før måtte redningstjenesten gå via vernemyndighet for å få gode råd, nå kan de kontakte fagfolk direkte. I tillegg til brannvesenet, er telefonen åpen for eiere og forvaltere av verna bygg eller inventar. Alle kirker, offentlige og private bygg er dekket av tjenesten.

– Riktig oppfølging kort tid etter brann, flom eller andre akutte hendelser er viktig for å ivareta kulturhistoriske verdier. Det kan være materialer, utforminger, tilstand eller plassering som gjør at objektet krever særskilt behandling for å ikke skades ytterligere, forteller Nina Kjølsen Jernæs, som leder NIKUs restverdiredningsarbeid.

NIKU har arbeidet over flere år med restverdiredning i historiske bygg, og det er denne ekspertisen som i enda større grad skal komme eiere og forvaltere av historiske bygg til gode gjennom bistand til brannvesenet. Tjenesten startet opp i mai.

Vær beredt for akutte hendelser

Alle eiere og forvaltere av vernede bygninger bør ha en god verdibergingsplan som omfatter bygningen med sitt interiør og inventar. Er denne på plass så vil mange avgjørelser være tatt på forhånd, noe som igjen vil effektivisere restverdiredningsarbeidet. Det vil og i mange tilfeller være til hjelp for brannvesenet ved en eventuell utrykning.

Beredskapstelefonen for kulturhistoriske bygg og inventar

Telefonnummer: 481 10 777

Når kan du ringe?

  • Brann eller branntilløp
  • Hendelser som fører til vannskader på interiør, dette kan være flom, feil på slokkeanlegg eller andre akutte situasjoner
  • Menneskeskapte skader som har forårsaket skader på interiør og inventar
  • Feil på anlegg som medfører oppvarmingsskader. Annet som krever akutte tiltak for å minimere skader (også sekundærskader) på interiør og inventar

I tvil? Ring likevel!