Avgjørelser i klagesaker

LDUS Nesebuen. Klage på Agder fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd. Statsbudsjettet post 74.

Vår referanse 22/02335

Publisert: 1. august 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Agder fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd til bytting av nedgangskappe. Avslaget ble begrunnet med at fartøyet tidligere hadde blitt tildelt midler til det omsøkte tiltaket, uten at disse utløste aktivitet.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen. Det ble vektlagt at tidligere tildelte midler ikke var benyttet, at tiltaket allerede er gjennomført og at det ikke ble søkt om støtte til formidling etter oppfordring fra fylkeskommunen. Klagen ble ikke tatt til følge.