Avgjørelser i klagesaker

LDZZ Dalen. Klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avslag på tilskudd. Statsbudsjettet post 74.

Vår referanse 23/01345

Publisert: 25. mai 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på avslag på tilskudd til restaurering av MS Dalen. Fylkeskommunen begrunnet avslaget med at de på grunn av knappe tilskuddsmidler prioriterte fartøy som er fredet eller som har pågående arbeider med tilskudd fra forvaltningen i årets tildeling.

Riksantikvaren påpekte at fartøyet representerer betydelige verneverdier, både på grunn av dets høye alder og fordi det er ett av bare to gjenværende fraktefartøy fra vannveiene i innlandet, men fant ikke at fylkeskommunen hadde fattet vedtak på feil grunnlag eller i strid med føringene i forskriften. Direktoratet fant derfor ikke grunnlag for å overprøve fylkeskommunens vedtak. Klagen ble ikke tatt til følge.