Nyheter

Lys i gamle hus får 1,3 millioner

Fortidsminneforeningen får i 2023 og 2024 kr. 1,3 millioner fra Riksantikvaren for prosjektet Lys i gamle hus.   

Publisert: 23. november 2023 | Endret: 29. januar 2024

Lys i gamle hus: Lille Bøle i Rollag kommune.
Lille Bøle. Lys i gamle hus, her på småbruket Lille Bøle i Rollag kommune i Vestfold og Telemark. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

– Dette prosjektet kan best beskrives som «Tinder» for gamle hus og nye eiere, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det skal matche tomme hus med potensielle nye eiere for å skape liv, bosetting og bevaring. Bruk er det beste vern, så dette prosjektet støtter vi helhjertet.   

Lys i gamle hus jobber nå med fem pilotkommuner: Sør-Aurdal, Kvitsøy, Heim, Vinje og Rollag. Sammen med kommunene har Fortidsminneforeningen satt i gang tiltak og aktiviteter for å fremme både bolyst, bygningsvern og klimautfordringer, kompetanseheving og kunnskapsdeling i samarbeid med lokale prosjektansatte.  

– Det er spesielt spennende at Fortidsminneforeningen har knyttet til seg forskere fra Ruralis for å følge prosjektet, sier Geiran. – Det sikrer god dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Samtidig har prosjektet fått til godt samarbeid mellom frivillige, private aktører og offentlig forvaltning, og de har gått inn i et samarbeid med Husbanken om å prøve ut nye bokonsepter. 

 Prosjektet har tidligere fått tilskudd fra Riksantikvaren, med 500 000 i 2021 og 800 000 i 2022.
 

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping:

Verdiskaping i kulturmiljøer er en tilskuddsordning  over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen. Verdiskaping er et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene. 

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling. 

 

 

Pressekontakt

Pressevakt tlf. 404 65 153 eller e-post kom@ra.no

Lille Bøle. Lys i gamle hus, Rollag kommune i Vestfold og Telemark. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren