Nyheter

Lys i gamle hus får 800 000 kr

Riksantikvaren tildeler Fortidsminneforeningens prosjekt Lys i gamle hus 800 000 kroner. – Dette prosjektet er rett og slett godt bygningsvern, sier assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll.

Publisert: 14. desember 2022 | Endret: 29. januar 2024

Lys i gamle hus. Lille Bøle i Rollag.
Lille Bøle. Det lyser i Lille Bøle denne vinterkvelden i vakre Rollag kommune. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren.

Med prosjektet Lys i gamle hus tar Fortidsminneforeningen en aktiv rolle for å prøve ut hvordan arbeid med kulturmiljø kan være en ressurs for bolyst og bosetting i distriktene. Fem kommuner er med i piloten: Rollag, Heim, Sør-Aurdal, Kvitsøy og Vinje. Målet er å koble eiere av tomme hus med folk som ønsker å bo og leve i et gammelt hus.

– Lys i gamle hus viser at frivillighet på kulturmiljøfeltet kan være noe mer enn dugnadsarbeid, sier Skeidsvoll. – Dette prosjektet handler om bosetting, gjenbruk av de viktige ressursene som tomme hus er, og samarbeid mellom det offentlige, lokalt næringsliv, frivilligheten og privatpersoner.

– Vi er svært glade for at Riksantikvaren ser potensialet i Lys i gamle hus sier Ola H Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. – Gjennom dette håper vi forlatte hus og plasser igjen kan bli en ressurs for stedsutvikling rundt om i landet. Svært mange er opptatt av slike plasser, og ønsker å få muligheten til å skaffe seg et sted selv som de kan flytte til og sette i stand. På sikt kan dette føre til verdifull tilflytting til bygdene.

Les mer om den første spiren til prosjektet.

Lys i gamle hus viser frivillighet som tar ansvar

Fortidsminneforeningen koordinerer et sentralt og fem lokale nettverk med eiere, befolkning, næringsaktører, kommuner, fylkeskommuner og statlige sektorer på nasjonalt nivå. Det er en imponerende mobilisering av aktører som gir store muligheter for samspill mellom virkemidler fra flere nivåer. Fremover blir det også interessant å se om prosjektet kan være et bidrag for å løse kommunens behov og innsats på miljøfeltet, næring og attraktivitetsbygging.

Riksantikvaren mener at prosjektet er en god oppfølging av ambisjonene i Riksantikvarens frivillighetsstrategi og et eksempel på en frivillig sektor på egne bein, slik som det står i regjeringens Hurdalsplattform.

Tilskuddet er en del av Riksantikvarens tilskuddspost for verdiskapingsprosjekter. Det er løpende søknadsfrist for tilskudd på denne posten.