Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Justert melding om endret omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass

Riksantikvaren sender nå ut justert melding om oppstart av fredning for Kjeller flyplass, der vi foreslår at også rullebanen vurderes for vern.

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024

Flyfoto av Kjeller flyplass. Foto er tatt av Øystein Hagland, Riksantikvaren
Kjeller Flyplass sett fra lufta. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Forsvarsbygg skal legge ned sin virksomhet på Kjeller flyplass. Store ubebygde arealer nær Lillestrøm sentrum blir frigitt til blant annet utbygging. Skedsmo kommune er i gang med en kommunedelplanprosess for området.

Riksantikvaren og kommunen samarbeider om å få frednings- og planleggingsprosessen til å ivareta både vern og utvikling av området.

Les mer om foreløpig omfang av fredningssaken i vedlegget nederst på siden.

Kjeller flyplass utgjør et verdifullt kulturmiljø, som viser viktig samferdsels-, teknologi-, sikkerhetspolitisk- og militærhistorie. Ved Kjeller flyplass kan en følge utviklingen fra de første flyforsøkene, gjennom alle tekniske, politiske og organisatoriske endringer i norsk militær flygning fra 1912, til dagens høyteknologiske virksomhet.

Kjeller flyplass er en viktig del av Norges samferdsels- og forsvarshistorie.

Kart som viser området;

kart over Kjeller flyplass
Kjeller flyplass kart over området.