Nyheter

Middelalderparken får ny drakt

Kulturmiljøet i Middelalderbyen i Oslo er unikt. I forbindelse med utbyggingen av Follobanen har Riksantikvaren, Oslo kommune og Bane NOR samarbeidet om en plan som vil gjøre Middelalderparken til et viktig formidlingssted for kulturminner både over og under bakken.

Publisert: 18. mars 2022 | Endret: 29. januar 2024

Middelalderparken Foto: Illustrasjon: Rambøll - i Norge/Henning Larsen

Middelalderparken, med vannspeilet og Ladegårdshagen, strekker seg på begge sider av Bispegata i den eldste delen av Oslo. Parkarealet blir nå på ca. 117 dekar, og parken blir større enn for eksempel Tøyenparken og St. Hanshaugen.

– Det er fantastisk at Oslo får enda en stor grønn lunge, der det første Oslo lå. Parkene er den nærmeste naturopplevelsen for folk i Oslo, og under pandemien har vi sett hvordan folk bruker dem mer og mer. Et godt, grønt byliv er en hovedprioritet for byrådet, og dette skal bli et sted til glede for både innbyggerne, lokalmiljøet og for tilreisende til byen vår, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Den nye parken blir en kontrast til det moderne Bjørvika, Barcode, Munch og Operaen. Tett samarbeid og gode innspill fra interessegrupper, har ført til byggeplanene som nå er sendt til behandling i Oslo kommune.

– Middelalderbyen i Oslo er en av åtte middelalderbyer i Norge. At vi nå får en park som legger til rette for at alle kan oppleve denne unike kulturarven, er vi veldig glad for, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Middelalder og grønt byrom

Bane NOR bidrar til Middelalderparken i Oslo ved å tilbakeføre terrenget etter byggearbeidet slik at det blir mest mulig likt slik det var i høymiddelalderen i år 1300. Bane NOR skal bygge et amfi med sitteplasser, en aktivitetsplass og brede stier som følger de historiske stretene, blant annet Vestre strete og Clemensallmenningen som var to av hovedveiene i Middelalderen.

– Med jernbane under bakken har vi frigjort areal til et større historisk byrom, som er viktig for menneskene og for miljøet. Mens vi bygger er vi er opptatt av minst mulig stans i togtrafikken, best mulig beskyttelse av kulturminnene og færrest mulig ulemper for naboene. Hvis vi får godkjenning til oppstart av vårt arbeid med parken nå på forsommeren, skal vi klare å bli ferdig etter sommersesongen 2023, slik at tålmodige naboer ikke må vente så lenge, sier Bane NORs direktør for Utbygging, Stine Undrum.

Den nye historiske parken tilpasses området rundt, og det legges til rette for enkel adkomst til fots. Parken legges slik at Bispegata i minst mulig grad oppleves som en barriere og for å formidle at middelalderparken er på begge sider av Bispegata.

Middelalderparken Utsikt fra DnB-bygget mot middelalderparken. Foto: Ingunn Holm, Riksantikvaren

Oslos historie

Oslo by ble anlagt om lag rundt år 1000. Restene av middelalderbyen ligger i dag under Gamlebyens murgårder og er et sammenhengende, automatisk fredet kulturminne.Byen ble anlagt på en langstrakt landtunge mellom Hovinbekken i nord og Alnaelva i sør. Vannstanden var da om lag 3-4 meter høyere enn i dag, slik at det som en gang var middelalderens havn nå ligger et godt stykke inn på land.

I senmiddelalderen var det en sterk tilbakegang i byens inntekter, og folketallet sank kraftig. Etter en stor bybrann i 1624 ble byen flyttet til Akershusneset og restene av middelalderens by ble med tiden dekket av åker og eng. Middelalderens Oslo ble gjenoppdaget på midten av 1800-tallet av ved bygging av jernbane og bygårder.

Den nye Follobanen mellom Oslo og Ski går under Middelalderparken i Oslo. Som en del av Follobane-prosjektet har det vært gjennomført omfattende arkeologiske utgravninger. Arkeologene har gjort mange interessante funn som har gitt ny kunnskap om Oslo og befolkningen der i middelalderen. Når parken står ferdig vil historien om Oslos middelalder bli tilgjengelig for alle.

Middelalderparken Foto: Illustrasjon: Rambøll - i Norge/Henning Larsen