Nyheter

Midler til kulturarv­samarbeid med slovakiske aktører

Nå er det åpnet for søknader til samarbeid mellom norske og slovakiske kulturarvsaktører i perioden fram til 31. mars 2024. Utveksling, workshops og studieturer er eksempler på aktiviteter som kan få støtte. Potten er på ca. 260 000 kr og maksimalt støttebeløp er på ca. 73 000 kr.

Publisert: 21. desember 2022 | Endret: 29. januar 2024

Trnava, Slovakia Foto: Vegard Berggård

Bilaterale midler

Utlysningen er en del av EØS-midlenes øremerkede pott til bilaterale relasjoner og lyses ut av det slovakiske departementet for investeringer. Formålet med midlene er å styrke samarbeidet mellom Slovakia og de såkalte donor-statene Norge, Island og Liechtenstein innen kulturarvfeltet. Det er også et mål om at arbeidet med kulturarv skal være en pådriver

Søknadene behandles fortløpende og siste frist for å søke er 15. desember 2023 eller når potten er brukt opp.

Hvem kan søke?

For å kunne søke denne ordningen må du ha en slovakisk partner som du skal ha et samarbeid med. Videre kreves det at begge partene er aktivt involvert i planlegging og gjennomføring av samarbeidsaktivitetene. Dette må dokumenteres ved at du legger ved en intensjonsavtale eller kontrakt med din partner når du sender inn søknaden. Det er også et krav at du eller ditt selskap er registrert i Brønnøysundregisteret.

Hva slags aktiviteter kan det søkes støtte til?

Det er ingen begrensninger på type aktivitet man kan søke støtte til, så lenge det er innenfor kulturarvssektoren (cultural heritage management) og de formelle kriteriene ellers er oppfylt.

Aktiviteter som nevnes er for eksempel: workshops, seminarer, studieturer, kunnskapsutveksling, utviklingsprosjekter og samarbeid om publikasjoner.

Aktivitetene det søkes støtte til må være ferdig avholdt innen 31. mars 2024 og kan ikke vare lenger enn 12 måneder. Søknaden må sendes senest åtte uker før planlagt oppstart av aktiviteten.

Hvordan søke?

Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du på eeagrants.sk

Vi anbefaler at du leser dokumentet «Call CLTBF04 for submission of Grant Applications» og «Selection criteria» grundig før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.

Søknad med alle vedlegg merkes med CLTBF04 og sendes til eeagrants@mirri.gov.sk
Har du spørsmål som gjelder din søknad bruker du samme adresse eller ringer telefon: +421-2-2092 8464.