Miljøovervåkingsprogrammer

Klimabelastning på fredete bygninger

Riksantikvarens program for å overvåke konsekvensene av klimabelastningene for våre eldste og mest verdifulle bygninger skal vare i 50 år.

Garmo stavkirke slik den står på De Sandvigske samlinger Maihaugen i dag. Foto: Dagfinn Rasmussen Riksantikvaren 2015
Garmo stavkirke slik den står på De Sandvigske samlinger Maihaugen i dag. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Vi vet for lite om hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for våre eldste bygninger. Derfor startet Riksantikvaren i 2017 et femtiårig overvåkningsprogram. Gjennom programmet måler og undersøker vi 45 bygninger spredt over hele landet. Resultatene blir lest av årlig og samlet i årlige rapporter og femårsrapporter. Over tid vil dette være en verdifull kilde til kunnskap, slik at vi kan ta vare på gamle trebygninger selv om klimaet endrer seg.

Selv om våre gamle bygg er solide og har tålt varierende klima gjennom mange hundre år, er klimaendringene vi står foran en ny type belastninger. Et varmere og våtere klima kan få store konsekvenser. Samtidig kan det være at nettopp disse bygningene vil takle klimaendringene. Dette skal vi finne ut av gjennom programmet.

Dette overvåker vi:

  • Husbukkangrep på bygninger: Vi overvåker om insektet husbukk sprer seg i Norge.
  • Bygninger og klimabelastning: Vi overvåker skadeutviklingen i et utvalg bygninger.

Mål for overvåkningen

Overvåkingen vil gi oss kunnskap for å forvalte verdifulle middelalderbygninger og andre tradisjonelt bygde bygninger på en bedre måte.

Oppstart og varighet

2017 med en horisont på ca. 50 år.

Gjennomføring

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Mycoteam. De måler blant annet fukt, saltutfelling, biologisk vekst, frostskader, råte, insektsangrep, stabilitet, jordsig eller overflatevann og svakheter i konstruksjon på grunn av klimabelastninger som tung snø eller vind. Hvis tilstanden har en negativ utvikling, får eieren rapport.

Overvåkingsområder

Middelalderbygninger over hele landet. Alle bygningene er offentlig eid, på grunn av at vi trenger langsiktige avtaler med huseieren.

Publisert: 11. juni 2020 | Endret: 16. april 2023