Avgjørelser i klagesaker

Nedre gård, Tønsberg. Klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd fra Statsbudsjettet til istandsetting.

Vår referanse 22/01625

Publisert: 4. mai 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd fra Statsbudsjettet post 71 for maling av bygning. Fylkeskommunen begrunnet avslaget med at pågående prosjekter måtte prioriteres.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen. I avgjørelsen ble det lagt vekt på at tiltaket ikke kunne regnes som pågående og at det var gitt tilskudd i 2021- Klagen ble ikke tatt til følge.