Nyheter

Norges demokratiske kulturarv

13. september er det Stortingsvalg i Norge. I den anledning retter vi søkelyset mot Frostating, et utvalgt kulturminne som er koblet til demokratiets historiske røtter i Norge.

Publisert: 13. september 2021 | Endret: 29. januar 2024

Bildet viser tinghaugen på Frosta med 13 bautasteiner i et vårlig landskap med grønne store trær i bakgrunnen
Tinghaugen på Frosta På Tinghaugen står i dag 13 bautasteiner som ble reist i 1914 av bygdefolk på Frosta. De tolv steinene rundt symboliserer de tolv fylkene som møtte på det gamle Frostatinget. Bautasteinen i midten bærer inskripsjonen «Àt lögum skal land vårt byggja, en eigi àt ulögum øyda» som betyr «med lov skal landet vårt bygges, og ikke med ulov ødes» på den ene siden, og "Til minne om gamle Frostatinget på den andre." Foto: Stig Morten Skjæran

Tinget, som betyr forsamling, hadde en viktig samfunnsfunksjon i tidlig norsk historie. Det gamle Frostating på Frostahalvøya i Trøndelag var trolig et av landets eldste tingsted og stedet der landets første lov, Frostatingsloven, ble vedtatt.

Norges demokratiske røtter

15. september er verdens demokratidag, og er det lov å være stolt av at den demokratiske prosessen står sterkt i Norge. I Norge har demokrati i form av folkestyre en lang historie, som strekker seg tilbake til lenge før utviklingen av det moderne demokratiet. Rundt i landet er det viktige kulturminner som minner oss på at våre forfedre verdsatte bredere inkludering i samfunnstyre enn mange andre samfunn i tidlig middelalder.

Tinget, som betyr forsamling, hadde en viktig samfunnsfunksjon i tidlig norsk historie. Allting ble det kalt der folk fra de forskjellige samfunnsgruppene møttes. Representanter for bøndene, kongen eller høvdingen og senere de geistlige diskuterte der aktuelle saker for lokalsamfunnet og kongeriket. På de viktigste lagtingene som ble stadfestet i middelalderen, Gulating, Frostating, Eidsivating og Borgarting, møttes folk for å skrive nye lover og dømme i rettstvister.

Bilde av beiteområde med kyr. I baggrunnet utsikt mot jordbrukslandskap, noe skog og Trondheimsfjorden.
Frosta Kulturlandskap Idyllisk beiteområde for kyr, med utsikt over jordbrukslandskapet på Frosta. Trondheimsfjorden i bakgrunnen. Foto: Kari Kolle. Landbruksdirektoratet.

Frosta utvalgt kulturminne

I dag står bautasteiner til minne om Frostating på Tinghaugen. Tingstedet er en del av Frosta kulturlandskap, som er registrert som et utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Frostalandskapet er typisk for regionen med de åpne og flate jordbruksbygdene som ligger langs Trondheimsfjorden. Her er det rikt biomangfold, med dyrking av blant annet mange forskjellige sorter poteter, grønnsaker, urter og bær. Det rike jordbruket har gitt området kallenavnet «Trondheims kjøkkenhage». Bosetning og jordbruk på Frosta har en lang historie og strekker seg tilbake til jernalderen. I tillegg til Frostatinget, som er «kjernen» i området, er det mange andre viktige kulturminner å besøke i kulturlandskapet på Frosta, blant annet helleristninger fra steinalder og bronsealder og Logtun middelalderkirke.

Svart hvit bilde av Logtun middelalderkirke. Steingjerde i front.
Logtun Kirke Logtun er en steinkirken som dateres tilbake til 1500-tallet. Den står rett ved der Frostatinget ble holdt og trolig stod det en tidligere kirke på stedet allerede fra 1100-tallet. Foto: Schrøder/ Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
Eldre bilde av mann som putter stemmeseddel i valgurne.
Norsk Folkestyre Det norske folkestyret har en lang historie. Her en person som stemmer ved valgurne i Høvern valgkrets. År ukjent. Foto: Gus Trikonis

Frostating

  • Frostating var et av fire stor lagting i Norge i Middelalderen
  • Håkon den gode «satte» trolig Frostatingsloven rundt 950–960
  • Frostatinghaugen er i dag del av Frosta kulturlandskap, ett av 46 Utvalgte Kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Les mer