Nyheter

Ny utstilling om verdensarv i Norge

Nå åpner den nye utstillingen «Vår verdensarv» på Vega Verdensarvsenter i Nordland. Utstillingen forteller om de åtte norske verdensarvområdene og en rekke andre steder på jorda som alle står oppført på Unescos verdensarvliste.

Publisert: 24. april 2023 | Endret: 29. januar 2024

Æfuglunge i menneskehender
Fra Vegaøyan verdensarvområde I havgapet på Helgelandskysten opprettholdes tradisjonen med å sanke dun fra ærfuglene som kommer for å bygge reir, hver vår. Foto: Guri Dahl

– Verdensarven er områder som er umistelige for menneskeheten. Noe av det viktigste vi gjør for å sikre disse områdene er å spre kunnskap om dem. Det er gledelig at verdensarvsenteret på Vega nå åpner en utstilling som formidler kunnskap om verdensarven, og ikke minst om hvordan så mange av verdens land står sammen for å beskytte den, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

I Norge er åtte områder skrevet inn på FN-organisasjonen Unescos liste over verdens natur- og kulturarv: bergkunsten i Alta, Bryggen i Bergen, Rjukan-Notodden industriarv, Røros bergstad og Circumferensen, fire punkter på Struves meridianbue, Urnes stavkirke, Vestnorsk fjordlandskap (Geirangerfjorden og Nærøyfjorden) og Vegaøyan.

Den nye utstillingen som åpner på Vega Verdensarvsenter har som mål å øke kjennskapen til verdensarvstedene.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153
Fra Vegaøyan, sett fra luften i sol
Vegaøyan verdensarv Et øyrike på Helgelandskysten i Nordland Foto: Guri Dahl

Utstillingen forteller også om Unescos verdensarvkonvensjon fra 1972. Unesco ble opprettet i 1945 etter de store ødeleggelsene under andre verdenskrig. Utveksling av kunnskap over landegrensene er en viktig forpliktelse i verdensarvkonvensjonen

– Vi er alle verdensarvinger! Innskrivningene på Unescos liste henger høyt, og de norske områdene står side om side med steder som Notre-Dame i Paris, Taj Mahal i India og Machu Picchu i Peru, sier riksantikvar Hanna Geiran.
– Vi har et ansvar for å verne den lokale verdensarven vår etter beste praksis, men også for å formidle kunnskap om verdiene. Derfor er det viktig å få en engasjerende utstilling på plass. Jeg takker organisasjonen Norges Verdensarv og de enkelte verdensarvområdene for samarbeidet om dette. Nå håper jeg enda flere blir klar over hvilke skatter Norge har på verdensarvlisten, fortsetter riksantikvar Hanna Geiran.

Første norske verdensarvutstilling

Den nye utstillingen består av interaktive installasjoner hvor publikum kan se film og bilder fra alle de norske verdensarvområdene og bilder fra verdensarv over hele verden. Gjenstander fra hvert verdensarvsted forteller også historien om den norske verdensarven. Utstillingen er produsert på flere språk og målformer for å nå ut til et stort publikum.

Ærfuglhus i Vegaøyan verdensarvområde
Ærfuglhus Vegaøyan verdensarvområde Foto: Guri Dahl

Utstillingen er laget slik at den kan vises på flere av de norske verdensarvsentrene. Nå er utstillingen installert to steder: på Vega verdensarvsenter og ved Alta Museums Verdensarvsenter for bergkunst. Produsenter er Creative Technology Norway (tidligere: Bright), danske Kvorning Design og islandske Gagarin, og Norges Verdensarv har hatt ansvar for innholdet.

– Utstillingen «Vår verdensarv» er resultatet av et stort felles løft. Den forteller historien om både den norske og den globale verdensarven, og er en unik satsing også i internasjonal sammenheng, sier direktør i Norges Verdensarv, Liv Astrid Sverdrup.
– Vi tror at utstillingen vil engasjere et stort publikum, og vi gleder oss til å invitere folk til å oppleve våre nasjonale juveler – verdensarvstedene – på nye måter, fortsetter Sverdrup.

Utstilling på Vega "Vår verdensarv"
Foto: Guri Dahl
Utstilling Vega 2
Utstilling på Vega
Foto: Guri Dahl
Utstilling på Vega
Foto: Guri Dahl
Utstillingen «Vår verdensarv» På Vega verdensarvsenter
Foto: Guri Dahl / Norges verdensarv

Unik ærfugltradisjon

Fotograf Guri Dahl har tatt bildene av de norske verdensarvområdene til den nye utstillingen. Blant de åtte norske er Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap skrevet inn på Unescos liste som både natur- og kulturarv.

Skjermer og interaktive, lysende bord på utstillingen "Vår verdensarv"
Vår verdensarv Fra den nye utstillingen om verdensarv på Vega verdensarvsenter Foto: Guri Dahl

Dahls bilder fra Vegaøyan viser kystlandskapet som er formet av samspillet mellom mennesker og natur gjennom 1500 år. Her, i havgapet på Helgelandskysten, opprettholdes fortsatt tradisjonen med å sanke dun fra ærfuglene som kommer for å bygge reir hver vår. Lokale fuglevoktere på øyene forbereder små ærfugl-hus i tre som skal gi ly til fuglene, fram til årets kull med fugleunger er store nok til å klare seg selv. Duntradisjonen er en viktig del av verdensarven.

– De siste årene har vi sett at fuglevokterne må bygge husene for ærfuglene lenger inn på land enn før. Vi merker at verdensarven er sårbar. Nå håper vi den nye utstillingen kan lære publikum i alle aldre mer om den felles natur- og kulturhistorien som lokalsamfunnet vårt er en del av, sier Rita Johansen, verdensarvkoordinator på Vega.

Sauebukker i Hysværet på Vega, foran blekgult hus
Fra Hysværet I Vegaøyan verdensarvområde
Foto: Guri Dahl
Vegaøyan
Vegaøyan Verdensarvområdet i Nordland
Foto: Guri Dahl
Helleristninger i svaberget i Alta
Bergkunst i Alta Verdensarven i området er mellom 7000 og 2000 år gammel
Foto: Guri Dahl
Bergkunst i Alta
Bergkunst i Alta Norsk verdensarv
Foto: Guri Dahl
Bryggen i Bergen Norsk verdensarv
Foto: Guri Dahl
Fra Bryggen i Bergen
Fra Bryggen i Bergen
Foto: Guri Dahl
Bryggen i Bergen
Bryggen i Bergen Sett ovenfra
Foto: Guri Dahl
Urnes stavkirke, ovenfra
Urnes stavkirke Norsk verdensarv sett fra luften
Foto: Guri Dahl
Fra Urnes stavkirke
Urnes stavkirke Norsk verdensarv
Foto: Guri Dahl
Fra Urnes stavkirke
Fra Urnes stavkirke Norsk verdensarv
Foto: Guri Dahl
Nærøyfjorden
Vestnorsk fjordlandskap Norsk verdensarv
Foto: Guri Dahl
Fra vestnorsk fjordlandskap
Vestnorsk fjordlandskap Norsk verdensarv
Foto: Guri Dahl
Rjukan om vinteren
Rjukan-Notodden industriarv Norsk verdensarv
Foto: Guri Dahl
Industribygg rødt og blågrått, Notodden
Norsk verdensarv Fra verdensarvområdet Rjukan-Notodden industriarv
Foto: Guri Dahl
Røros, ved elva
Røros Fra verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen
Skilt fra Struves meridianbue
Fra Struves meridianbue Norsk del av verdensarv som strekker seg fra Hammerfest til Svartehavet
Foto: Guri Dahl
Norsk verdensarv Norsk punkt på Struves meridianbue
Foto: Guri Dahl
  • Utstillingen «Vår verdensarv»

    Riksantikvaren har hatt ansvar for utstillingen «Vår verdensarv» på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, i samarbeid med Miljødirektoratet, organisasjonen Norges Verdensarv og de enkelte norske verdensarvområdene. Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Riksantikvaren og Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for å følge opp verdensarvkonvensjonen, og Riksantikvaren koordinerer samarbeidet mellom de to direktoratene.