Nyhetslister fra biblioteket

Nyhetsliste 1. september – 18. november 2021

Nyhetslisten viser bibliotekets anskaffelser i perioden 1. september – 18. november 2021.

Publisert: 18. november 2021 | Endret: 29. januar 2024

Bilde av bøkene Tønsberg i middelalderen og Vern gjennom bruk
Nyhetsliste 1. september-18. november 2021

Bøker

 

A research agenda for heritage planning ; perspectives from Europe, Edward Elgar Publishing, 2021, ISBN: 9781788974622.

A comparative study of rock art in later prehistoric Europe, European Association of Archaeologists; Cambridge University Press, 2020, ISBN: 9781108794497.

Andre verdenskrig gjennom 100 gjenstander, Strawberry Publishing, 2021, ISBN: 9788234701405

Arkitekt Peter Helland-Hansen, Skald, 2021, ISBN: 9788279593324.

Art conservation : mechanical properties and testing of materials, Jenny Stanford Publishing, 2021, ISBN: 9789814877688.

Bergstadens kulturlandskap : naturgrunnlag, landbruk og bergverk i samspill i Røros og Nord-Østerdalen, Nordisk kulturlandskapsforbund, 2020, ISBN: 9788269155723.

Börshuset : från rådhus till hemvist för Svenska akademien, Bokförlaget Langenskiöld; Svenska akademien, 2021, ISBN: 9789198624885.

The Cathedrals of Pisa, Siena and Florence : A Thorough Inspection of the Medieval Construction Techniques, CRC Press, 2021, ISBN: 9780367174873.

Digital formidling som funker, Universitetsforlaget, 2021, ISBN: 9788215055114.

Elvekonger : en ny historie om vikingene, fra Skandinavia til Silkeveien, Forlaget Press, 2021, ISBN: 9788232804252.

Falstad : fangeleirer i diktatur og demokrati 1941-1949, Scandinavian Academic Press, 2021, ISBN: 9788230402610.

Forlatte hus og noen av menneskene som bodde i dem, Utenfor allfarvei forlag, 2021, ISBN: 9788293688136.

Gamle Tingelstad : liten kirke med stort innhold, Instituttet for sammenlignende kulturforskning; Gran kirkelige fellesråd, 2020, ISBN: 9788230345566.

Historie er identitet ; kulturminner på og ved golfbaner, Faggruppe golfhistorie, 2019.

Introduksjon til tjenestedesign, Cappelen Damm akademisk, 2021, ISBN: 9788202708269.

Intangible heritage and participation ; encounters with safeguarding practices, Routledge, 2022, 9781138387010.

Interventions and adaptive reuse : a decade of responsible practice /, Birkhäuser, 2021, ISBN: 9783035618280.

Landscapes and landforms of Norway, Springer Nature, 2020, ISBN: 9783030525620.

Lives and afterlives of medieval iconography, The Pennsylvania State University Press, 2021, ISBN: 9780271086217.

Magnus Poulsson mennesket og hans krets, arkitekten og hans verk, Ad Notam, 2021, ISBN: 9788269054798.

Monument, minne, museum : Stockholms slott under det långa 1900-talet /, Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, ISBN: 9789151312460.

Museologi mellem fagene, Aarhus Universitetsforlag, 2021, ISBN: 9788771847444.

Museum activism, Routledge, 2019, ISBN: 978081536996.

Museum registration methods, Rowman & Littlefield, 2020, ISBN: 9781538113103.

Norges europeiske forvaltningsrett : EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling, Universitetsforlaget, 2019, ISBN: 9788215030098

Oslos årringer stedsnavn forteller historie, Dreyers forlag, 2021, ISBN: 9788282655880

Ölands järnåldersgravfält, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, 2001, ISBN: 9189176154

Painting treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage ; exploration of oil varnish paints and painting skills. Acta Universitatis Gothoburgensis, 2021, ISBN: 9789179630836.

Prestegardslåven ; 1985 – 2008, Telemark trykk (forfatter: Arne Sukke), 2021

Skodjesoga : skogbygder i fjordlandskap, Museumsforlaget, 2021, ISBN: 9788283050820.

Sommereventyr (utstilling) Åmot, Norge 2021 – Sommereventyr Nasjonalmuseet på Blaafarveværket, Stiftelsen Modums Blaafarveværk, 2021, ISBN: 9788290734577.

Steel surfaces : a guide to alloys, finishes, fabrication, and maintenance in architecture and art /, John Wiley & Sons Inc, 2020, ISBN: 9781119541622

Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680 : från idé till tolvtusen kartor, Riksarkivet; Kungl Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2021, ISBN: 9789188763242.

Stratigraphy : Vol. 2. Part Three : The later part of the Birka Period. Part four: The finds, The Birka Project, Riksantikvarieämbetet, 2021, ISBN: 9789172098886.

Taubaner i Norge, Museumsforlaget, 2020, ISBN: 9788283051001.

Transcultural Diplomacy and International Law in Heritage Conservation ; a dialogue between ethics, law, and culture, Springer Nature Singapore, 2021, ISBN: 9789811603082.

Tønsberg i middelalderen kirker, klostre, hospitaler, gilder og bispegård, Novus forlag, 2021, ISBN: 9788283900637.

Under the mediterranean I ; studies in maritim archaeology, Sidestone Press, 2021, ISBN: 9789088909450.

Vern gjennom bruk Sprossa har noe på hjertet, Else Sprossa Rønnevig, 2021, ISBN: 9788290912104.

Vestlandet : en tidsreise, Skald, 2021, ISBN: 9788279593188.

Vestlandsvegar : historier om farlege og spektakulære vegstrekk, Samlaget, 2021, ISBN: 9788234002434.

Vikinger : gravenes hemmeligheter, Orage forlag, 2021, ISBN: 9788283438406.

Vikingfylket Rogaland, Saga bok, 2021, ISBN: 9788293745020.

World heritage, place making and sustainable tourism ; towards intergrative approaches in heritage management, StudienVerlag, 2021, ISBN: 9783706560917.

 

Utvalgt bok:

 

Tønsberg i middelalderen : kirker, klostre, hospitaler, gilder og bispegård

 

Bilde av boka Tønsberg i middelalderen

Forfattere
Jan Brendalsmo

Utgitt
2021

Utgiver
Novus forlag

 

Omtale fra forlaget

I tillegg til de fire mest kjente – Lavranskirken, Mikaelskirken, Peterskirken og Mariakirken – var det også en kirke tilegnet St Thomas. Gråbrødreklosteret vet mange om, vel også premonstratenserklosteret med sin rundkirke tilegnet Olav den hellige. Byens milde stiftelser – Lavranshospitalet og spedalskhospitalet på Gunnarsbø – er nok heller ikke helt ukjente for mange av Tønsbergs innbyggere i dag. At det eksisterte i alt tre gilder i byen kan derimot komme som en overraskelse. Og det er vel de færreste som kjenner til at gården Teie i middelalderen var eid av biskopen i Oslo. Den var den eldste bispegården i det sønnafjelske Norge og hadde egen kirke. I boka blir alle disse stiftelsene behørig presentert i tekst og bilder. I tillegg er det et eget kapittel om hva vi så langt vet om byens historie før ca. 1100. Dette er den første samlede og oppdaterte beskrivelsen av denne delen av Tønsbergs historie på nærmere hundre år. Forfatteren er arkeolog, har mange år bak seg som kirkeforsker og var med på de store utgravingene i Tønsberg på 1970- og 1980-tallet.