Nyhetslister fra biblioteket

Nyhetsliste 14. januar – 4. mars 2022

Nyhetslisten viser bibliotekets anskaffelser i perioden 14. januar – 4. mars 2022.

Publisert: 4. mars 2022 | Endret: 29. januar 2024

Bilde av bøkene kunstvæversker og arkitekter og Rettens landskap
Nyhetsliste 14. januar – 4. mars 2022

Bøker og rapporter

 

Augmented reality in tourism, museums and heritage ; a new technology to inform and entertain, 2021, ISBN: 9783030701970.

Bibliotheca Wergelandiana : beskrivende katalog over Oslo katedralskoles Wergeland-samling : med Anne Marie og Kjell Chr. Ulrichsens gave, Stiftelsen Oslo katedralskole, 2020, ISBN: 9788269126723.

Brødrene Classen veje til rigdom, magt og udødelighed, Gyldendal, 2017, ISBN: 9788702249446.

Craft learning as perceptual transformation ; getting ‘the feel’ in the wooden boat workshop, Palgrave Macmillan, 2021, ISBN: 9783030642822.

Cultural Heritage and the future, Routledge, 2021, ISBN: 9781138829015.

Danmarks kirker : 9 H. 52-54 : Odense Amt Ejlby, Melby, Særslev, Hårslev, Padesø, Nationalmuseet, 2021, ISBN: 9788740833478.

Digital archives & collections Creating online access to cultural heritage, Berghahn Books, 2021, ISBN: 9781800731851.

Gards- og slektshistorie for Høland og Setskog, Aurskog-Høland kommune, 2021, ISBN: 9788299943833.

Gruvesamfunnet Vigsnes (hefte), Karmøy kommune.

Der Hafen von Haithabu, Wachholtz, 2010, ISBN: 9783529014147.

Hyttegrenda på Maihaugen, Stiftelsen Lillehammer museum, 2021, ISBN: 9788290241884.

Kulturarv och museer : femtio år med kulturpolitikens styvbarn, Carlssons, 2021, ISBN: 9789189065031.

Kunstvæversker og arkitekter kvinner i estetiske fag omkring 1900, Dreyers forlag, 2022, ISBN: 9788282655743.

Kvitsøy Kirke (hefte), Kvitsøy menighetsråd, 2003.

Lunder kirke 250 år (hefte), Lunder menighetsråd, 2011.

Nikolai Astrup rå natur, Fagbokforlaget; Clark Art Institute, 2021, ISBN: 9788245037128.

Norsk loshistorie 1720-2020 fra selvstendige næringsdrivende til statsansatte, Museumsforlaget, 2022, ISBN: 9788283051070.

The Norway building of the 1893 Chicago World’s Fair : a building’s journey from Norway to America: an architectural legacy, Orkla grafiske, 2015.

Norske steinkirker fra middelalderen ; nøkkeltallsrapport 2021, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, 2021, ISBN: 9788279912620.

Preventive conservation for historic house museums, AltaMira Press, 2010, ISBN: 9780759112179.

På Finnmarks ytterste øyer, Orkana, 2022, ISBN: 9788281044524.

Regulating transnational heritage Memory, identity and diversity, Routledge, 2022, ISBN: 9781032067353.

Rettens landskap tingsteder og rettskretser i Viken i jernalder og middelalder, Cappelen Damm akademisk, 2021, ISBN: 9788202734459.

Samisk fortid i Lofoten, Museum Nord; Orkana, 2022, ISBN: 9788281044920.

Selbu kirke ; eldste del fra ca. 1150 (hefte).

Site, symbol and cultural landscape, Cambridge Scholars Publishing, 2022., ISBN: 9781527575882.

Sonja dronning, gemalinne til Harald V, konge av Norge 1937- – Kongens hus alle kongeparets steder, Orfeus, 2021, ISBN: 9788293140818.

Steinalderen i Sørøst-Norge : faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum, Cappelen Damm Akademisk, 2021, ISBN: 9788202737030.

Vestrengfjerdingen gnr. 41-52, Aurskog-Høland kommune, 2021, ISBN: 9788299943833.

Viking age swords from Telemark, Norway an integrated technical and archaeological investigation, Cappelen Damm akademisk, 2021, ISBN: 9788202742775.

 

Utvalgt bok:

 

Kunstvæversker og Arkitekter : Kvinner i estetiske fag omkring 1900

 

Bilde av boka Kunstvæversker og Arkitekter. Kvinner i estetiske fag omkring 1900

Forfatter
Mathilde Sprovin

Utgitt
2022

Utgiver
Dreyers forlag

 

Omtale fra forlaget

Kunstvæversker og Arkitekter. Kvinner i estetiske fag omkring 1900 omhandler norske kvinnelige arkitekter og kunstveversker aktive omkring århundreskiftet 1800–1900. Samtlige av kvinnene var utdannet ved Tegneskolen i Christiania. Deres lærer var arkitekt Herman Major Schirmer, en moderne og progressiv lærerskikkelse som løftet fram sine kvinnelige elever og støttet dem ut i arbeidslivet. Flere av dem anbefalte han for ansettelse hos den internasjonalt anerkjente kunstveversken Frida Hansen.

Boka gir en grundig presentasjon av Tegneskolen i Christiania, av Herman Major Schirmer og Frida Hansen. Sammen utgjorde de navet for de kvinnelige estetikerne. Kvinnene etablerte vennskap, og de organiserte faglige fellesskap og foreninger. Boka løfter fram de kvinnelige estetikerne, og plasserer deres liv, kunst og arkitektur inn i en kulturell og samfunnshistorisk kontekst.