Nyhetslister fra biblioteket

Nyhetsliste 21. april – 14. juni 2021

Nyhetslisten viser bibliotekets anskaffelser i perioden 21. april – 14. juni 2021.

Publisert: 14. juni 2021 | Endret: 29. januar 2024

Bilde av bøkene Med øks og sag og Rock Art
Nyhetsliste 21. april – 14. juni 2021

Bøker

 

Archaeology and its discontents : why archaeology matters, Routledge Taylor & Francis group, 2021, ISBN: 9780367556457.

Batteriene Vara 1941-1945 kanonene på Møvik, Vest-Agder-museet, 2021, ISBN: 9788291178875.

Build your argument, Sage publishing, 2021, ISBN: 9781529752106.

Contrasts of the Nordic Bronze Age : essays in honour of Christopher Prescott, Brepols Publishers, 2020, ISBN: 9782503588773.

Construed heritage : narratives and collectable experiences /, Lexington Books, 2020, ISBN: 9781793615657.

The development of neolithic house societies in Orkney : investigations in the Bay of Firth, Mainland, Orkney (1994-2014), Oxbow Books/Windgather Press, 2016, ISBN: 9781909686892.

Digital Transformation in the Cultural Heritage Sector : Challenges to marketing in the new digital era, Springer Nature, 2021, ISBN: 9783030633752.

Dust & data : traces of the Bauhaus across 100 years, Spector books, 2019, ISBN: 9783959052306.

History and approaches to heritage studies / University Press of Florida, 2019, ISBN: 9780813056180.

Hvordan gjøre dokumentanalyse : en praksisorientert metode, Cappelen Damm akademisk, 2020, ISBN: 9788202543631.

Kornmagasinet ; noe for seg sjøl, Sande kornmagasin, 2020.

Landscapes of difficult heritage /, Palgrave Macmillan, 2021., ISBN: 9783030571245

Managing archaeology in dynamic urban centres /, Sidestone Press, 2019., ISBN: 9789088906053.

Managing ecclesiastical heritage : transformation of discourses, roles and policy in Sweden, University of Gothenburg Acta Universitatis Gothoburgensis, 2021, ISBN: 9789179630669.

Med øks og sag : tømrerens og snekkerens redskaper fra vikingtid til 1900-tallet, Museumsforlaget, 2021, ISBN: 9788283051100.

Overcoming Overtourism : Creating revived originals, Springer, 2021, ISBN:9783030638139.

Personal adornment and the construction of identity : a global archaeological perspective /, Oxbow Books, 2021, ISBN: 9781789255959.

Perspectives on differences in rock art, Equinox Publishing, 2021, ISBN: 9781781795606.

Studies in archaeological conservation, Routledge Taylor & Francis group, 2021, ISBN: 9780367358433.

The urban fix : resilient cities in the war against climate change, heat islands and overpopulation /, Routledge Taylor & Francis Group, 2019., ISBN: 9780367175696.

Valuing architecture : Heritage and the economics of culture /, Valiz, 2020, ISBN: 9789492095930.

Wehrmacht i Norge på vakt i krigens skjebnesone, Pax forlag, 2021, ISBN: 9788253042572.

Utvalgt bok:

 

Med øks og sag: tømrerens og snekkerens redskaper fra vikingtid til 1900-tallet

 

Bilde av boken Med øks og sag

Forfattere

Audun Dybdahl

Utgitt
2021

Utgiver
Museumsforlaget

 

Omtale fra forlaget

Med øks og sag beskriver tømrerens og snekkerens redskaper gjennom en periode på over tusen år. Tømreren brukte økser til det meste, fra felling av trær til glatting av stokker. Snekkeren fikk etter hvert mange typer sager til hjelp i arbeidet. Tømreren utførte det grøvste arbeidet. Ifølge en samtidig beretning kunne en tømrer på 1600-tallet klare seg med tretten redskaper. En finsnekker tidlig på 1800-tallet hadde gjerne et femtitalls forskjellige redskaper. Innredningen av bygninger – med blant annet dører, vinduer, trapper og listverk – ble etter hvert en oppgave for snekkeren, i alle fall i byene.

Audun Dybdahl følger redskapene gjennom tre tidsperioder: vikingtid, middelalder og nyere tid. Hovedvekten er lagt på den siste perioden, da det etter hvert ble utviklet en lang rekke redskaper for å tilfredsstille nye krav til former og overflatebehandling. Ikke minst gjelder det høvelen, som på 1700-tallet fremstår i en rekke varianter.

Mange bilder av redskaper, med beskrivende tekst, gir nyttig kunnskap til både museumsansatte og folk flest som vil gjøre seg kjent med innholdet i bestefars verktøykiste.

Audun Dybdahl er professor emeritus ved Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU. Han har skrevet et tjuetalls bøker om emner innen arkeologi, historie og etnologi samt en lang rekke artikler. I 2018 utga han boken Med angel og not. Fiskeutstyr ved kysten fra steinalder til motoralder.