Nyhetslister fra biblioteket

Nyhetsliste 28. september – 28. november 2022

Nyhetslisten viser bibliotekets siste anskaffelser.

Publisert: 28. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Nyhetsliste 28. september - 28. november 2022
Nyhetsliste 28. september – 28. november 2022

Trykte bøker

 

A completely normal practice : the emergence of selective metalwork deposition in Denmark, North-West Germany, and the Netherlands between 2350-1500 BC, Sidestone Press, 2021, ISBN: 9789464280159.

Architecture and the Nazi cultural landscape : blood, soil, building, 2022, ISBN: 9781032276939.

Architekturens historie, P Haase & Søn, 1927.

Arkitekturforståelse, Uten tittel, 2022, ISBN: 9788293502487.

Antikvitetshandler Watchman familien som ble borte, Dreyers forlag, 2022, ISBN: 9788282656405.

Ask og Emblas barn en historie om vikingene, Bonnier norsk forlag, 2022, ISBN: 9788234704321.

Atlas of developmental field anomalies of the human skeleton : a paleopathology perspective /, Wiley-Blackwell, 2013, ISBN: 1118013883.

Burial, landscape and identity in early medieval Wessex, Boydell Press, 2019, ISBN: 9781783274178.

Båtkonstruktøren Jan Herman Linge : livet og båtene, Pax forlag, 2022, ISBN: 9788253043579.

Coin hoards and hoarding in the Roman world, Oxford University Press, 2021, ISBN: 9780198866381.

Conservation and restoration of internal features, Independent administrative institution national institutes for cultural heritage Tokyo national research institute for cultural properties, 2022.

Critical Public Archaeology : Confronting Social Challenges in the 21st Century, Berghahn Books, 2022, ISBN: 9781800736153.

Danmarks kirker : 10 H. 29-31 : Svendborg Amt Ulbølle Hundstrup Brahetrolleborg Fleninge Hågerup Krarup, Nationalmuseet, 2022, ISBN: 9788740834123.

Danske herregaarde ved 1920 : 1 : Sjælland, Henrik Koppel, 1922.

Danske herregaarde ved 1920 : 3 : Jylland, Henrik Koppel, 1923.

Danske herregaarde ved 1920 : 2 : Fyen : Lolland-Falster, Henrik Koppel, 1923.

Den nordnorske fiskarbonden, Forenkla forlag, 2022, ISBN: 9788269044287.

Digital formidling på 1-2-3, FairGates Productions; SpeakLab, 2020, ISBN: 9788269044317.

Digital heritage and archaeology in practice ; data, ethics, and professionalism, University press of Florida, 2022, ISBN: 9780813069302.

Digital heritage and archaeology in practice ; presentation, teaching, and engagement, University Press of Florida, 2022, ISBN: 97808169319.

Digital techniques for heritage presentation and preservation, Springer, 2022, ISBN: 9783030579098.

Eidsborgbryne utmarksressurs og handelsvare i vikingtid og mellomalder, Museumsforlaget, 2022, ISBN: 9788283051377.

Fleire vestlandsvegar frå Trollstigen til Djevelens veranda, Samlaget, 2022, ISBN: 9788234009211.

Fredsårene Norge i fred 1720-1807, Dreyers forlag, 2022, ISBN: 9788282656436.

Grønningen – fyrstasjon og naturreservat, Agder forlag, 2021, ISBN: 9788269246407

Handbok för en gammal trädgård, Norsteds, 2022, ISBN: 9789113111131.

Handbook on the law of cultural heritage and international trade /
Edward Elgar Publishing, 2015, ISBN: 9781781007334.

Handbook on urban social policies international perspectives on multilevel governance and local welfare, Edward Elgar Publishing, 2022, ISBN: 9781788116145.

Historical wood: Structure, properties and conservation, MDPI – Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, ISBN: 9783036531533.

Hitlers norske drøm, Vega forlag, 2021, ISBN: 9788282118415.

Hundre år med håndverk på Maihaugen 1921-2021, Stiftelsen Lillehammer museum, 2022, ISBN: 9788290241877.

The Importance of Wood and Timber in Sustainable Buildings, Springer, 2022, ISBN: 9783030717025.

L’art religieux du XIIIe siecle en France : étude sur l’iconographie du moyen age et sur ses sources d’inspiration, Librairie Armand Colin, 1925.

L’art religieux aprés le concile de Trente : étude sur l’iconographie de la fin du XVIe siécle, du XVIIe, du XVIIIe siécle, Librairie Armand Colin, 1932.

L’art religieux du XIIe siecle en France : étude sur l’iconographie du moyen age et sur ses sources d’inspiration, Librairie Armand Colin, 1928.

La gravure dans le livre et l’ornement, Librairie Nationale d’ Art et d’Histoire G Vanoest, 1927.

The layman’s guide to classical architecture, Bokförlaget Stolpe, 2022, ISBN: 9789189069817.

Landscape and myth in North-Western Europe, Brepol, 2019, ISBN: 9782503580401.

Libraries, archives, and museums : an introduction to cultural heritage institutions through the ages / Rowman & Littlefield Publishers, 2021., ISBN: 9781538118894.

Making sense of monuments : narratives of time, movement, and scale, Routledge, 2020, ISBN: 9781032085012.

Maritime archaeology on dry land : special sites along the coasts of Britain and Ireland from the first farmers to the Atlantic Bronze Age, Oxbow Books, 2021, ISBN: 9781789258196.

Mur, far og dotter ei bok om tørrmurring, Skald, 2022, ISBN: 9788279593478.

Nils Skandfer : mannen og båtene, Bok i nord, 2022, ISBN: 9788293393290.

Nordnorske fiskebåter, Bok i nord, cop. 2016, ISBN: 9788293393078.

Nordnorske fiskebåter II, Bok i nord, cop. 2018, ISBN: 9788293393160.

Old becomes new : housing transformation, Braun, 2021, ISBN: 9783037682753.

Oslo : 1960-1980, Kom forl., 2008, ISBN: 9788292496527.

Oslo : 1980-2000, Kom forl., 2011, ISBN: 9788292496695.

Oslo byen fra skyen, Cappelen Damm, 2022, ISBN: 9788202761080.

Oslo bys arkitekturpris – Oslo bys arkitekturpris 2022 = City of Oslo Architecture Award 2022, Plan og bygningsetaten Oslo kommune, 2022.

Nordic design cultures in transformation, 1960-1980 : revolt and resilience, Routledge, 2022, ISBN: 9781032290423.

Pigments and dyes in archaeological and historical objects Scientific analyses and conservation challenges, MDPI – Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, ISBN: 9783036531342.

Die Regensburger Buchmalerei des X. und XI. Jahrhunderts : studien zur Geschichte der deutschen Malerei des frühen Mittelaltersn, Hierseman, 1901.

Rembrandt conservation histories, Archetype Publications in association with the Rijksmuseum Amsterdam, 2021, ISBN: 9781909492769.

Resisting postmodern architecture: Critical regionalism before globalisation, UCL Press, 2022, ISBN: 9781800081345. Klikk her for elektronisk Tilgang (open access).

Revaluing modern architecture : changing conservation culture, RIBA Publishing, 2022, ISBN: 9781914124235.

Rock art and memory in the transmission of cultural knowledge, Springer, 2022, ISBN: 9783030969417.

Smijernsbeslag fra norske middelalderkiker, Novus, 2022, ISBN: 9788283900934.

Tillitsvalgt : håndbok i organisasjonsarbeid, Res publica, 2022, ISBN: 9788282262668.

Tingenes tale, Museumsforlaget, 2022, ISBN: 9788283051421.

Torvet i Trondheim, Museumsforlaget, 2022, ISBN: 9788283051285.

Unedierte Federzeichnungen Miniaturen und Initialen des mittelalters, Schlesier & Schweikhardt, 1902.

The unfinished bombing : Oklahoma City in American history,Oxford University Press, 2003, ISBN: 0195161076.

 

Ebøker (open access)

 

Cleaning Historic Concrete: A Guide to Techniques and Decision-Making, Getty, 2021.

From Vernacular to World Heritage, ICOMOS, 2021.

Networking for Rock Art: Global Challenges, Local Solutions, Getty, 2022.

Norwegian Garden Cities: Yesterday, Today – and Tomorrow?, Cappelen Damm Akademis, 2022.

Preservation, sustainability, and equity. New York, NY: Columbia Books on Architecture and the City, Columbia University, 2021.

 

Årbøker

 

Follominne, Follo historielag, 2022.

Hardanger, Hardanger Historielag, 2022.

Heftet Ringerike, 2022.

Hemgrenda, Ringebu historielag, 2022.

Tobias, Oslo byarkiv, 2022.

Viking – Norsk arkeologisk årbok, Norsk arkeologisk selskap, 2022.

Årbok for Fosen, Fosen historielag, 2022.

Årbok for Hadeland, 2022.

Årbok for Senja, Senja historielag, 2022

 

Utvalgte artikler fra årbøker

 

Bull, M. (2022). Kjølsø Værk. Årbok for Fosen, s.55-62.

Dahl, T. (2022). Kultursentrum i tusen år. Årbok for Gudbrandsdalen, s. 147-156.

Faleide, E. (2022). Arkitekt Jess sine tre mest særmerkte hotell i Hardanger. Utne: Hardanger historielag, s.168-201

Fevolden, T. (2022). Dei gamle krigsvardane. Årbok for Gudbrandsdalen, (2022), s.37-45.

Foss, J. (2022). Dolm kirkes eldste historie. Årbok for Fosen, S.63-88.

Lium, I. (2022). Kanaler i Ørland. Årbok for Fosen, s.161-165.

Rogdaberg, G. (2022). Segljakta Gurine under segl igjen.  Utne: Hardanger historielag, s. 68-81

Utvalgt bok:

Eidsborgbryne : Utmarksressurs og handelsvare i vikingtid og mellomalder.

 

Bilde av boken Eidsborgbryne

Forfattere
Kjetil Loftsgarden
Dag Rorgemoen

Utgitt
2022

Utgiver
Museumsforlaget

Omtale fra forlaget

Den storstilte utvinninga av brynestein i Noreg var tett samanvoven med den samfunnsøkonomiske utviklinga, både regionalt og nasjonalt. I yngre jernalder, og særleg i vikingtida (ca. 800–1030 e.Kr.), blei regional spesialisering, overskotsproduksjon og handel stadig meir utbreidd.

Dei seinare åra har ein fått større forståing for kva innlandet og utmarksressursane hadde å seie for utviklinga som leidde fram til vikingtida, og seinare til framveksten av det nasjonale kongedømet. Utan jern, tjøre, brynestein, ull, horn, skinn og pelsverk ville ein ikkje hatt føresetnader for oversjøisk handel, hegemoni på havet eller militær makt.

Difor baud Vest-Telemark Museum, Vestfold og Telemark fylkeskommune og interesseorganisasjonen Vikinger i Vestfold og Telemark inn til det fyrste Eidsborgseminaret i 2021. Seminaret tok føre seg vikingtid og tidleg mellomalder i Eidsborg og Vest-Telemark. Målet var å få betre oversikt over kva ein veit, og vidare avdekkje kvar ein bør setje inn den vidare forskingsinnsatsen. Artiklane i denne boka tek føre seg og vidareutviklar viktige tema frå seminaret.