Nyhetslister fra biblioteket

Nyhetsliste 5. februar – 10. april 2024

Nyhetslisten viser bibliotekets siste anskaffelser.

Publisert: 10. april 2024

Bilde av bøkene Lærdommer fra Y-blokken og Kulturmiljø
Nyhetsliste 5. Februar 10. april 2024

Trykte bøker

 

Alminnelig forvaltningsrett, Universitetsforl, 2015, ISBN: 9788215020846.

An introduction to materials and chemistry, Routledge, 2023, ISBN: 9781032200088.

Archaeological mapping and planning /, Cambridge University Press, 2023, ISBN: 9781009073240.

As found : Experiments in preservation /, Vlaams Architectuurinstituut, 2024, ISBN: 9789492567321.

Avtaler, Universitetsforl., 2006, ISBN: 8215001238.

Crafting history : archiving and the quest for architectural legacy, Cornell University Press, 2020, ISBN: 9781501752155.

Danmarks byer fra renæssance til enevælde, Aarhus Universitetsforlag, 2023, ISBN: 9788772190211.

Buying time for heritage : how to save an endangered historic property /, The University of North Carolina Press, 2023, ISBN: 9781469677002.

Den farverige kirke ; Dansk farvehistorie fra 1500-tallet til nutiden Bind II, Syddansk Universitetsforlag, 2023, ISBN: 9788740834550.

Diagramtegninger : et verktøy for å skape og formidle arkitektur, Pax forlag, 2023, ISBN: 9788253044354.

Drager og laft = Dragons and logs, Nasjonalmuseet, 2024, ISBN: 9788281541580.

Engaging with heritage and historic environment policy: Agency, Interpretation and implementation, Routledge Taylor & Francis Group, 2021, ISBN: 9780367725754.

Fra Vikingetid til Valdemarstid : Danmark 950-1200, Aarhus Universitetsforlag, 2023, ISBN: 9788772198835.

Husboken historien om Block Watne, Press, 2024, ISBN: 9788232803538.

Kriegslazarett 1/509 : Aker sykehus under fremmed kommando, Pax forlag, 2024, ISBN: 9788253044316.

Kulturmiljø : stedets fortælling mellem fortid og fremtid, Strandberg Publishing, 2024, ISBN: 9788794418133.

Lyngdalskjørkja og bygdefolket, Flesberg Kirkelige Fellesråd, 2022, ISBN: 9788230355022.

Lærdommer fra Y-blokken, Fortidsminneforeningen, 2023, ISBN: 9788293861041.

Møllergata 19 Gestapos fengsel, Cappelen Damm, 2024, ISBN: 9788202826192.

Naturmangfoldloven : lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold : kommentarutgave, Universitetsforl, cop. 2010, ISBN: 9788215015750.

Old Norse folklore : tradition, innovation, and performance in medieval Scandinavia /, Cornell University Press, 2023., ISBN: 978150177340.

Open heritage community-driven adaptive reuse in Europe: Best practice, Birkhäuser, 2023, ISBN: 9783035626803.

PAGON : Scandinavian avant-garde architecture 1945-1956, Bloomsbury Visual Arts, 2023, ISBN : 9781350067981.

Reclaimed new homes from old materials, Thames & Hudson, 2022, ISBN: 9781760761172.

Spreng grensene! : når formidling blir forskning = Breaking boundaries! : museum education as research, Museumsforlaget, 2023, ISBN: 9788283051438.

Stockholms slott : kungligt residens med levande historia, Historiska media, 2023, ISBN: 9789180501576.

Svalbard imaginaries : the making of an Arctic archipelago, Palgrave Macmillan, 2023, ISBN: 9783031438400.

The unicorn tapestries, Harry N. Abrams, 1998, ISBN: 0870998684.

Viking camps : case studies and comparisons, Routledge, 2023, ISBN: 9781032389493.

Woven tapestry : guidelines for conservation, Archetype Publications in association with the the National Trust, 2020, ISBN: 9781909492721.

 

Utvalgt bok:

 

Lærdommer fra Y-blokken

Bilde av boka Lærdommer fra Y-blokken

Red. Bo Alexander Granbo og Linn Willets Borgen

Omtale av boka 

«Debatten om Y-blokken var preget av steile fronter. Sakens omfang og kompleksitet brakte frem nye forskningsprosjekter; om mobiliseringen for bevaring, modernismens kulturarv og fremtidens kulturminnevern. I denne boken presenteres tverrfaglige perspektiver på vernekampen, bygningen og byrommet. Hva kan vi lære av den langvarige konflikten frem mot rivingen i 2020, nå som støvet har lagt seg?

Et mål med utgivelsen har vært å samle og bevare kunnskap fra vår samtid for fremtidige studier og debatt. I tillegg til de vanlige kapitlene har vi derfor valgt å trykke viktige kilder og dokumenter fra saken i bokens appendiks. Dette er eksempelvis brev, klager og innspill som forfatterne refererer til i tekstene, men som er upubliserte eller allerede er vanskelig å få tak i.»