Nyhetslister fra biblioteket

Nyhetsliste 5. mars – 2. mai 2022

Nyhetslisten viser bibliotekets anskaffelser i perioden 5. mars – 2. mai 2022.

Publisert: 29. april 2022 | Endret: 29. januar 2024

Bilde av bøkene Forfedrenes Farkoster og Wood in Archaeology
Nyhetsliste 5. mars – 2. mai 2022

 

Både i trykt format og tilgjengelig online

 

A story of change success stories and lessons learnt from the culture cannot wait : heritage for peace and resilience project, ICCROM, 2021, ISBN: 9789290773023. Klikk her for elektronisk utgave.

PATH peacebuilding assessment tool for heritage recovery and rehabilitation, ICCROM, 2021, ISBN: 9789290773030. Klikk her for elektronisk utgave.

 

Trykte bøker

 

AHOs samlede historie forelesning på AHOs 75-års jubileum 12.11.2021, Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo Arkitektfaglig Presse, 2021, ISBN: 978826926212

Der altar der Crailsheimer Johanneskirche Ein kunstwerk aus der werkstatt Michael Wolgemuts, Thorbecke, 2020, ISBN: 9783799512831.

A visual dictionary of architecture, Wiley, cop. 2012, ISBN: 9780470648858.

Archaeology of modernism Conservation of the Bauhaus Dessau, Jovis Verlag, 2021, ISBN: 9783868596847.

Architectural styles a visual guide, Princeton University Press, 2020, ISBN: 9780691208077.

Building with earth Design and technology of a sustainable architecture,, Birkhäuser, 2021, ISBN: 9783035622539.

Conservation and restoration of concrete structures, Tokyo National Research Institute for Cultural Properties, 2021.

Design and heritage ; the construction of identity and belonging, Routledge, 2022, ISBN: 9780367540487.

Diagnostic of concrete samples affected by internal swelling reactions, Springer, 2021, ISBN: 9783030764968.

Dikemark : porten stenges kl. 21, Aina Skoland, 2020, ISBN: 9788269206401.

Forfedrenes farkoster norsk skipsbyggerkunst fra de eldste tider, Pax forlag, 2022, ISBN: 9788253043104.

Folkets hus, Res publica, 2022, ISBN: 9788282262101.

Fylkesmannen i Innlandet – Innlandet på tvers, Press, 2019, ISBN: 9788232803187.

Haithabu : Fernhandelszentrum zwischen den Welten ; [Begleitband zur Dauerausstellung im Wikinger Museum Haithabu], Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, 2010.

Kvinnenes by en feministisk guide til Oslo, Cappelen Damm, 2022, ISBN: 9788202747138.

Die Kogge von Bremen, Convent, cop. 2003, ISBN: 3934613500.

Konservierung und Restaurierung weiter denken : Festschrift für Gabriela Krist /, De Gruyter, 2022, ISBN: 9783110744712.

Nedlagde heimar i Ringebu : – og folket som budde der, Ringebu historielag, 1996, ISBN: 8299045185.

Management planning for cultural heritage Places and their significance, Routledge, 2022, ISBN: 9781138857759.

Mission Rimini = Mission Rimini ; Material, Geschichte, Restaurierung. Der Rimini-Altar material, history, conservation : the Rimini Altar, Deutscher Kunstverlag, 2021, ISBN: 9783422986725.

Natural stone and world heritage : UNESCO sites in Germany, CRC Press, 2022, ISBN: 9780367422608.

New approach to cultural heritage : Profiling discourse across borders, Zhejiang University Press, 2021, ISBN: 9789811652240.

Nordmenns reiseskildringar frå Noreg : frå Schöning til Vinje, Kolofon forlag, 2019, ISBN: 9788230019399.

Norsk Hydro gjennom 50 år : et eventyr fra realitetenes verden : 1905-1955, Norsk Hydro, 1955.

Plaster monuments : architecture and the power of reproduction, Princeton University Press, 2017, ISBN: 9780691177144.

Polare kvinner norsk polarhistorie i kjønnsperspektiv, Orkana akademisk, 2022, ISBN: 9788281044685.

Ringsaker kirke landets fornemste sognekirke, Instituttet for sammenlignende kulturforskning; Novus forlag, 2021, ISBN: 9788283900743.

Trollbundet av landskapet : Th. Kittelsen 1857-1914 : Th. Kittelsen museet på koboltgruvene, Stiftelsen Modums blaafarveværk 28. april-23. september 2007, Stiftelsen Modums blaafarveværk, 2007, ISBN: 9788290734386.

Wood in archaeology, Cambridge University Press, 2022, ISBN: 978110766689.

Utvalgt bok:

 

Forfedrenes farkoster norsk skipsbyggerkunst fra de eldste tider

 

Bilde av boka Forfedrenes farkoster

 

Forfatter
Arne Emil Christensen

Utgitt
2022

Utgiver
Pax forlag

 

Omtale fra forlaget

Forfedrenes farkoster følger marinarkeolog Arne Emil Christensen norsk skipsbyggerkunst fra de aller eldste tider og frem mot tidlig moderne tid. Fortellingen starter i det ismassene langsomt trekker seg tilbake, og de første menneskene kommer til Norge. Noen kom vestfra, over havet og den dype Norskerenna. På samme tid beveget reinjegere seg sørfra, over kontinentet med sine mange elver. Hva slags båter brukte de? Var det stokkebåter, uthulte trestammer, som kom først, eller skinnbåter, bygget av dyrebein og greiner, overtrukket med dyrehuder?

Bronsealderens mange skipshelleristninger er en viktig kilde til kunnskap, og stadig gjøres det nye arkeologiske oppdagelser. Via dypdykk i båtbygningsdetaljer, og gjennom store historiske sveip, ser vi hvordan båtene gradvis ble forbedret. Fra eldre og yngre steinalder, gjennom bronsealder og tidlig jernalder, frem mot vikingtidens praktfullt svungne skip og videre til middelalderens påkostete krigsskip og hansatidens rommelige handelsfartøyer. Hele tiden settes vår norske båtbyggerhistorie inn i en større sammenheng, med sideblikk til utviklingen i resten av verden og i blant mot primitive kulturer i dag.

Boka avsluttes med en hyllest til alle som sørger for at kunnskapen om norsk skipsbyggertradisjon ikke dør ut. Her står Forbundet KYSTEN i en særstilling. Forfatterens dype kjærlighet til det praktiske arbeidet rundt båtbyggingen gjennomsyrer hele hans fortelling.