Nyhetslister fra biblioteket

Nyhetsliste mars – juni 2020

Nyhetslista viser bibliotekets siste anskaffelser.

Publisert: 24. juni 2020 | Endret: 29. januar 2024

Bilde av bøkene Om det å lafte og Heritage and sustainable urban transformations
Nyhetsliste 4. mars – 23. juni 2020

Bøker

21st century challenges facing cultural landscapes, Routledge, 2018, ISBN: 9780367220525.

Abandoned Buildings in Contemporary Cities: Smart Conditions for Actions, Springer International Publishing, 2020, ISBN: 9783030355494.

Active landscape photography : theoretical groundwork for landscape architecture, Routledge, 2020., ISBN: 9781138479067.

Climate change and conservation of coastal built heritage, Springer Singapore, 2020, ISBN: 9789811386718.

Coastal landscapes of the Mesolithic : human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea, Routledge, 2020, ISBN: 9781138303607.

Conservation in changing societies : heritage and development : proceedings of the international conference on the occasion of the 30th anniversary of the Raymond Lemaire International Centre for conservation (1976-2006), Leuven, May 22-25 2006 = Conservation et sociétés en transformation : patrimoine et développment, Raymond Lemaire International Centre for Conservation, 2006, ISBN: 2930301279.

Conservation of cultural heritage 2, Beuth, 2019, ISBN: 9783410293958.

Crafts and social networks in Viking towns, Oxbow, 2020, ISBN: 9781789251609.

Creating heritage : unrecognised pasts and rejected futures, Routledge, 2020, ISBN: 9780815347927.

Critical perspectives on cultural memory and heritage : construction, transformation and destruction, UCL Press, 2020, ISBN: 9781787354852.

Encuentro Internacional sobre Arquitectura Contemporánea en Ciudades Históricas Sevilla 2013 – Encuentro Internacional sobre Arquitectura Contemporánea en Ciudades Históricas : Sevilla, 17-19 de septiembre de 2013 : informe final = International Conference on Contemporary Architecture in Historic Cities : Seville, 17-19 September 2013 : final report, Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, 2015, ISBN: 9788489394087.

Excavating memory : sites of remembering and forgetting,  University Press of Florida, 2016, ISBN: 9780813061603.

Feasible Management of Archaeological Heritage Sites Open to Tourism, Springer International Publishing, 2019, ISBN: 9783030065096.

Gotikkens kalkmalerier : de oversete dekorationer i Danmarks kirker , Gad, 2020, ISBN: 9788712058717.

Heritage and sustainable urban transformations : deep cities, Routledge, 2020, ISBN: 9781138615274.

Heritage, Cities and Sustainable Development ; Interdisciplinary Approaches and International Case Studies, Peter Lang, 2020, ISBN: 9782807611108.

Ingen vei utenom : arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet, Cappelen Damm akademisk, 2020, ISBN: 9788202672331.

Management regimes for lawns and hedges in historic gardens.  Göteborgs universitet Acta Universitatis Gothoburgensis, 2020, ISBN: 9789179630201.

Medeltida stadsaristokrati : världsligt frälse i de skånska landskapens städer,  Lunds universitet, 2020, ISBN: 9789188899910.

Mennesket og havet : årbok for Norsk maritimt museum 2020, Museumsforlaget, 2020, ISBN: 9788283050950.

Metallography in Archaeology and Art, Springer Nature, 2019, ISBN: 9783030112646.

Om det å lafte, Fagbokforlaget, 2020, ISBN: 9788245032789.

The production of heritage ; the politicisation of architectural conservation, Routledge, 2020, ISBN: 9780367078010.

Store norske Spitsbergen kulkompani : 1916-1945, Kulkompaniet, 2003, ISBN: 8230301417.

Store norske Spitsbergen kulkompani aktieselskap : oljeleting på Svalbard : en glemt del av norsk oljehistorie, Store norske Spitsbergen kulkompani, 2008, ISBN: 9788299246293.

Store norske Spitsbergen kulkompani aktieselskap : om livet i kullgruvene på Svalbard, Store norske, 2009, ISBN: 9788299246286.

Store norske Spitsbergen kulkompani : om å arbeide i en politisk bedrift på Svalbard : 1970-2000, Store norske, 2004, ISBN: 8299246210.

Sølvtyverier på Kongsberg 1623-1861
Norsk bergverksmuseum; Museumsforlaget, 2020, ISBN: 9788283050851.

Transforming Heritage Practice in the 21st Century ; contributions from Community Archaeology, Springer, 2019, ISBN: 9783030143268.

The UNESCO memory of the world programme key aspects and recent developments, Springer, 2020, ISBN: 9783030184407.

Viking : ran, ild og sværd, Gyldendal, 2019, ISBN: 9788702216684

Utvalgt bok:

 

Om det å lafte : Band 3 : Om nyansar etter tid og stad, stav og laft, eigenskapar i tre, ordforklaringar

 

Bilde av boka Om det å lafte

Forfattere

Jon Bojer Godal, Steinar Moldal, Kjell Andresen og Håkon Telnes Fjågesund

Utgitt
2020

Utgiver
Fagbokforlaget

 

Omtale fra forlaget

 

Dette er band 3 i serien om det å lafte. Denne boka held fram med granskande blikk. Variasjonen i laft er stor. Vi står andsynes eit svært omfattande tema. I bokform er det berre eksempelvise innstikk vi kan gjera.

Kapittel 1 i denne boka tek for seg novhovud og stokkformer i tidfest tømmer her i landet. Det syner seg at det blir eit samanfall mellom dimensjonar og former i etterreformatorisk tid. Samfunnet er i endring, og det speglar seg også i former og dimensjonar i lafta hus. Kjell Andresen byggjer kapittelet sitt på arkivet til Riksantikvaren. Det omfattar eit stort materiale.

Her i landet har vi fleire parallelle prinsipp for bygging av hus av tømmer. Mellom laft, reisverk og sleppvegg har det funnest eit utal overgangsformer og kombinasjonar, til dels med heilt gradvise overgangar frå det eine til det andre. Håkon Fjågesund tek for seg denne innfallsvinkelen i kapittel 2.

Det å lafte er ein tradisjon som går langt attende, og som har spreidd seg til mange land. Har vi fellesskap i tradisjon tvers over mesteparten av Nordkalotten frå Noreg til Alaska? Det er spørsmål som blir stilt i kapittel 3.

Den som skal lafte, bør forstå og kunne lesa eigenskapar i tre og tømmer. Å kunne forstå og lesa tre er viktig for tømraren. Kvist, sprekk, hushald med fukt og varmehushaldet osb. er slikt som laftaren bør ha med seg når han tømrar. Det finst forklaringar på noko av det som gjer det godt å bu i lafta hus.

Vi har ein mangfaldig byggjeskikk, og til denne knyter det seg mange ord og seiemåtar. Kapittel 6 i denne boka freistar å fange opp viktige delar av tømrarspråket. Plugg, nagle og dumling er nesten like å sjå til, men dei fungerer ulikt. Språket hjelper oss med å forstå skilnaden. Det gjer oss i stand til å nyansere formene slik at dei fungerer som dei skal.