Høringer og kunngjøringer

Nytt direktiv for bygninger gir endringer i energiloven

1. mars 2024 trer endringer i kraft i energiloven, som en konsekvens av at Bygningsenergidirektivet 2010 EPBD innføres i Norge. Riksantikvaren har gitt innspill til høringene som har vært holdt om bygningsenergidirektivet 2010 så langt

Publisert: 1. mars 2024 | Endret: 6. mars 2024

Kraftstasjon på Tinfos på Notodden
Tinfos på Notodden Vannkraften la premissene for den norske industrireisningen og -arven Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Endringene dreier seg blant annet om energiattester for offentlige bygg og for utleie av bygninger.

Les mer hos Lovdata

I høringsinnspillet har Riksantikvaren skrevet at arbeidet med å gjennomføre dette og kommende bygningsdirektiv krever samarbeid med vernemyndigheter og kompetansemiljøer innen eldre bygg i Norge. Riksantikvaren ser at reglene fra EU har gode unntak for eldre bygninger, og at arbeidet fremover krever en kategorisering av dem. Vi ser frem til et samarbeid om dette.

Se lenker til høringsinnspillene fra Riksantikvaren her

Flere vurderinger framover

Norske regler oppfyller allerede mange av kravene som bygningsenergidirektivet fra 2010 stiller.
Les mer om dette på regjeringen.no

Vurderingen av alle konkrete lov- og forskriftsendringer som trengs, er likevel ikke ferdigstilt i Energidepartementet. Derfor er det ennå ikke klart hvilke andre rettslige konsekvenser gjennomføringen får, i tillegg til de nye endringene i energiloven.

Nå behandles bygningsenergidirektivet fra 2021

I EU sluttføres nå revideringen av bygningsenergidirektivet fra 2021, og det vil etter hvert  også gjennomføres i Norge og erstatte 2010-direktivet.

Før EU-lovverk innføres i Norge, må det gjennom en EØS-prosess for å vurdere hva som er relevant og hva vi er forpliktet til.

Se alle Riksantikvarens høringsinnspill i EU-saker

Les mer om energimerking på Riksantikvarens nettsider her

Pressekontakt

Telefon: 404 65 153
E-post: kom@ra.no