UKL-nyheter

Nytt frå UKL-områda juni 2023

Publisert: 29. juni 2023 | Endret: 29. januar 2024

Goarahat og Sandvikhalvøya, Troms og Finnmark: Artsjakt i Anopset og minnemarkering for barnehjemsbrann i Kolvik i 1943

Fantastiske artsfunn under artsjakten i Anopset

Den 3. juni skjedde det en spennende artsjakt i Anopset, som ligger i det vakre UKL Goarahat og Sandvikhalvøya. Arrangementet var en del av den årlige nasjonale artsjaktdagen, som SABIMA arrangerer den første lørdagen i juni hvert år.

Femten entusiastiske artsjegere møtte opp for å jakte på så mange arter som mulig i løpet av de få timene vi hadde til rådighet. Alle deltakerne hadde kunnskap om ulike artsgrupper, og deres innsats var imponerende. Vi oppnådde et flott resultat med totalt 101 forskjellige arter fra UKL-området, fordelt på karplanter, lav, sopp, alger, virvelløse dyr og fugler. Selv om 3. juni er tidlig for artsjakt i Porsanger, da de fleste plantene ikke har begynt å blomstre, ble det likevel registrert hele 61 ulike karplanter, 9 lavarter, 2 sopparter, 1 alge, 4 virvelløse dyr og 15 forskjellige fugler. Du kan se en liste over artene ved å følge denne lenken <a href=https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSpeciesList?storedSearchCriterias=7638743>https://www.artsobservasjoner.no/ViewSighting/ViewSpeciesList?storedSearchCriterias=7638743</a>

Arrangementet ble organisert av Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening i samarbeid med medlemmer fra BirdLife Finnmark og fra Nordnorsk Botanisk Forening. Det fantastiske resultatet ble oppnådd takket være deres innsats og engasjement.

Funnene viser at den spesielle kalkrike naturen i Anopset gir unike muligheter for å oppdage et bredt spekter av arter, noe som gjør dette området ekstraordinært. Dolomittbeltet, som karakteriserer naturen i Porsangerfjorden, strekker seg gjennom UKL-området og Anopset. Artsjegerne gjorde en utrolig innsats med å kartlegge naturen i dette området, som tidligere ikke hadde blitt grundig kartlagt. Deres bidrag har vært uvurderlig.

Gullflass En sjelden algetype på kalkstein
Foto: Ukjent
Matpause må til Hvil med matpause må til
Foto: Ukjent
Feltarbeid Bilde fra feltarbeidet
Foto: Ukjent
Kart Kart over posisjoner av registrerte arter i Anopset 3. juni 2023

<h3>Minnemarkering for barnehjemsbrann i Kolvik i 1943</h3>

Minnemarkeringen for barnehjemsbrannen som fant sted den 4. mars 1943, ble nylig arrangert av Billefjord Kapellforening, Porsanger historielag og Norges Samemisjon. Arrangementet hadde som mål å hedre minnet om den tragiske hendelsen og formidle denne viktige historien fra Goarahat og Sandvikhalvøya UKL til det brede publikum.

Arrangementskomiteen hadde samlet inn en imponerende mengde historisk materiale og fortellinger. Selve markeringen begynte med en fakkeltenning ved minnesmerket i Kolvik, etterfulgt av blomsternedleggelse ved gravstedet til de omkomne ved Smørstad gamle kirkegård. Deretter ble det lagt ned kranser og blomster ved minnesmerket i Kolvik, der elever fra Sjøsamisk Oppvekstsenter deltok ved å synge to salmer. I Billefjord kirke fortalte Porsanger historielag om barnehjemmet og den tragiske brannen hvor åtte barn og en pleier omkom.

Arrangementskomiteen hadde samlet og formidlet gamle historier, hverdagslige hendelser og informasjon om den tragiske brannen. Deltakerne fikk også muligheten til å dele sine egne historier fra barnehjemmet, enten basert på egne minner eller på historier overlevert fra deres forfedre som levde på den tiden da barnehjemmet var i drift.

Norges Samemisjon, som var eier av barnehjemmet i Kolvik, bidro til organisering og delfinansiering. Tildelingen av midler fra UKL bidro til å sikre kunnskapsoverføring av beboere i Goarahat og Sandvikhalvøya sin tilknytning til barnehjemmet. Gjennom elevene fra Sjøsamisk Oppvekstsenter ble kunnskapen om hendelsen også formidlet til den yngre generasjonen. Barna i Billefjord har kanskje aldri hørt om barnehjemmet og brannen tidligere, så dette arrangementet ga en verdifull mulighet til å lære om sin lokale historie og reflektere over tragedien som fant sted for mange år siden.

<em>Sissel Goodgame, koordinator for utvalgt kulturlandskap, Porsanger kommune</em>

Foran Kolvik barnehjem Foran Kolvik barnehjem like etter at huset ble bygd i 1920. Til venstre ser vi Sofie Margrethe Mathisen (1907-1996), i midten Kristine Mathilde Kristiandatter Smestad (ansatt på barnehjemmet, og til høyre Sofie Elen Anna Johnsen (1906-1990) fra Anopset. Mathilde Smedstad var utdannet lærer og bildet er hentet fra hennes fotoalbum. Foto: Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

<h2>Suldal, Rogaland: Kvalitetsmerket Olavsrosa til Børkjenes gard, Hamrabø</h2>

Børkjenes gard ved Jarle og Marit Tveit inviterte 4. juni  til open dag på garden. Anledninga var at dei vinteren 2022 fekk tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa frå Norsk kulturarv. Arrangementet trakk om lag 130 gjester frå fjern og nær. Randi Bårtvedt frå Norsk kulturarv overrekte Olavsrosa, ordførar Gerd Helen Bø sa nokre velvalde ord om kor stort dette er både for Utvalde kulturlandskap og for merkevara Skattkammeret Suldal. Jarle og kona Marit takka samarbeidsaktørar og fortalde litt om garden. Dagen vart avslutta med grilling av hjortepølser og sjølvsagt marsipankake med Olavsrosa på.

Olavsrosa er det leiande varemerket for opplevingstilbod med basis i den norske kulturarven. Kvalitetsmerket vert tildelt opplevingar av særleg høg standard, med omsyn både til kulturhistorie og formidling.

Frå fagrådet i Norsk Kulturarv si grunngjeving:

<em>Søker er Jarle Tveit, for Børkjenes gard, Gnr. 49 Bnr. 1 i Suldal kommune. Marit og Jarle Tveit kjøpte garden i 2003.De har konsentrert seg om å utvikle gardsturisme, og leier ut jorda.</em>

<em>I tunet er det 16 bygninger, av ulike slag, helst med en funksjon for hver bygning slik det var i eldre tid. Låven er likevel av typen enhetsbygning, og den er for en del år siden omgjort til selskapslokale med plass til opptil 110 gjester. Gården har til sammen 40 bygninger, når stølshus og utløer regnes med. Dette var sjelden i eldre tid og i dag er det nesten ikke slike gårder å finne.</em>

<em>Istandsettingen av bygningene er gjort med flid og med god faglighet. I gården er mye av det gamle inventaret bevart, som bidrar til innhold, kunnskap og opplevelse. Eier har lagt ned mye arbeid også i formidlingen av gårdens historie, som gir en ekstra kvalitet til stedet.</em>

<em>Grenda og nabogrenda inngår i Utvalgte kulturlandskap. Det er derfor ei helhetlig forvaltning av gård og omgivelser.</em>

Sjå òg eiga sak om brosjyra som blei lage i høve tildelinga.

<em>Elin Tjordal, Suldal kommune</em>

Børkjenes gard i Hamrabø Suldal utvalde kulturlandskap
Foto: Skattkammeret Suldal, Lise Bjelland
Norsk kulturarv Børkjenes Norsk kulturarv v/ Randi Bårtvedt overrekkjer kvalitetsmerket Olavsrosa til Jarle og Marit Tveit.
Foto: Skattkammeret Suldal, Lise Bjelland
Jarle Tveit Jarle Tveit fortel historia om garden Børkjenes.
Foto: Skattkammeret Suldal, Lise Bjelland
Lokal hjortepølse Servering av lokal hjortepølse med potetlefse under arrangementet Olavsrosa til Børkjenes gard.
Foto: Skattkammeret Suldal, Lise Bjelland
Olavsrose-kake Servering av Olavsrose-kake under arrangementet Olavsrosa til Børkjenes gard.
Foto: Skattkammeret Suldal, Lise Bjelland.

<h2>Hjartdal og Svartdal, Vestfold og Telemark: Vellukka vandring, konsert, boklansering og utstillingsopning i tre bygder</h2>

Laurdag 27. mai samarbeidde fleire aktørar i Hjartdal, Svartdal og Flatdal om eit fullspekka program i kulturlandskapets teikn. Sjå òg sak frå Vest-Telemark Blad i eige oppslag i nyheitsbrevet.

Dei tre bygdene ligg på rekke og rad langs Sogevegen – den nye turistvegen utanom Mælefjelltunellen. Vandringa – frå To-grenda i Hjartdal via Ambjørndalen og Bøllås til Øvre Blika i Svartdal  – blei gjennomført i regi av Kulturlandskapssenteret i Telemark, og samla over 70 store og små deltakarar. Systermarihand, styvingstre og lokalhistorie stod på programmet.

Starta på vandringa Vandringa starta på To-grenda.
Foto: © Gunhild Geirsta
Vandringa 70 små og store vandra gjennom landskapet.
Foto: © Gunhild Geirsta
Ingvill Buen Garnås og Olav Tho Ingvill Buen Garnås ved Kulturlandskapssenteret og Olav Tho, tradisjonsberar på lauving av styvingstre.
Foto: © Gunhild Geirsta
Styvingstrea Utsyn mot dei styvingstrea på Myljom-To.
Foto: © Gunhild Geirsta
Marihandbakken Marihandbakken på Ambjørndalen.
Foto: © Gunhild Geirsta
Systermarihand og styvingstre Systermarihand og styvingstre på Valufsin.
Foto: © Gunhild Geirsta

Vandringa gjekk over i neste arrangement – ein utekonsert i regi av Hjartdal og Svartdal UKL, Sørnorsk folkemusikksenter, Telemarkfestivalen og Seljord folkemusikklag. Songaren Torhild Ostad og fløytisten Silje Hegg heldt konserten «Seljesong» i målariske omgjevnader på garden Laukreini øvst i Blikagrenda, med rundt 100 publikummarar til stades.

Konserten “Seljesong” med Silje Hegg og Torhild Ostad høvde ypparleg inn i det vakre kulturlandskapet med tunet på Øvre Blika og utsikten til Mælefjell, Skorve og Hestenutan som ramme. Grunneigar Arne Magne Kimerud stilte tunet til disposisjon for nærare 100 personar under konserten. Takk til Kimerud og Stein E. Schjelle som begge gav oss lov til å parkere på eigedomane sine.

Fløyte og sang Silje Hegg spelar fløyte og Torhild Ostad syng foran bur frå 1700-talet.
Foto: Torunn Raftevold Rue
Fløyte og sang Silje Hegg spelar fløyte og Torhild Ostad syng foran bur frå 1700-talet.
Foto: Torunn Raftevold Rue
Nøgde tilhøyrarar på Øvre Blika (Laukereini).
Foto: Torunn Raftevold Rue
Heile tunet vart tatt i bruk!
Foto: Torunn Raftevold Rue

Seinare på dagen var det også fullt hus på boklansering og utstillingsopning på Nutheim gjestgiveri i Flatdal. Både boka og utstillinga ber namnet «Streif langs Sogevegen». Forfattarane er Ånond Versto og Hans Kristian Borchgrevink Hansen. Boka er ein turguide knytt til eit «område uvanleg tettpakka med artsrike kulturlandskap, folkeminne og kunsthistorie», og utstillinga er bygd opp rundt boka og kunst langs Sogevegen. Somme deltakarar fekk med seg alt – frå vandring og konsert til boklansering og utstilling. Ein vellukka dag i kulturlandskapet – og eit godt samarbeid mellom UKL, Kulturlandskapssenteret i Telemark, Sørnorsk folkemusikksenter og Telemarkfestivalen.

<em>Ingvill Garnås, Kulturlandskapssenteret og Maria Fremmerlid, Seljord kommune</em>

Streif langs sogevegen Boka og turguiden "Streif langs sogevegen" av Ånond Versto og Hans Kristian Borchgrevink Hansen.
Foto: Torunn Raftevold Rue
Eit glimt inn i boka.
Foto: Torunn Raftevold Rue

<h2>Kaupang, Vestfold og Telemark: Nytt UKL-område og kick-start med kurs i skjøtsel av hule eiker</h2>

Fra 2023 ble Kaupang utvalgte kulturlandskap med på UKL-laget. Larvik kommune er stolte av å ha fått området, som består av grendene Kaupang, Huseby, Lunde og Gjerstad, med i ordningen. I området har det vært drevet aktivt landbruk over lang, lang tid, og driften består nå i hovedsak av korn, gras, poteter og grønnsaker. Området er mest kjent for sin vikingtidshistorie, men det finnes også mange spor fra jernalder og bronsealder. Området er rikt på edelløvtrær, og det finnes mange registrerte hule eiker. Som en kick-start for området holdt Oslofjordens friluftsråd, i samarbeid med Larvik kommune, kurs i skjøtsel av hule eiker gjennom Kulturlandskapsskolen den 9. mai. Kurset ble holdt med støtte fra Sparebankstiftelsen og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Biofokus og Skagerak trepleie sto for den teoretiske og praktiske gjennomføringen av kurset. Kurset ble holdt på Gjerstad, helt nord i det utvalgte kulturlandskapet, i strålende sol og litt blåst! Vi var ca. 30 stykker som deltok, og fikk en god innføring om artsmangfold, eikas historie og praktisk skjøtsel av eiker.

Ellers ble det avholdt et informasjonsmøte om ordningen og det nye området den 27. mars, med ca. 50 deltakende grunneiere. Engasjementet var på plass. Nå skal forvaltningsplan utarbeides, og nylig ble det avholdt et innspillsmøte til planen for forvaltningen og grunneierne, med ca. 20 deltakere. Når forvaltningsplanen er klar, vil det fra 2024 være mulig å søke midler til tiltak i det nye området.

Se også egen sak om egen nettside Kaupang UKL på Larvik kommunes hjemmeside, for informasjon om området, ordningen og aktuelle planer.

<em>Johanne Dolven, Larvik kommune. Bildetekster: Oslofjordens Friluftsråd</em>

Hule eiker Kursdeltakerne samlet ved et par av de største hule eikene.
Foto: Kjetil Johannessen, Oslofjordens Friluftsråd
Biolog Stefan Olberg fra Biofokus Biolog Stefan Olberg fra Biofokus fortalte engasjerte deltakerne om de gamle hule eikenes viktige funksjon for bl.a. insekter. 1500 arter er knyttet til hule eiker!
Foto: Kjetil Johannessen, Oslofjordens Friluftsråd
Johanne Dolven fra Larvik kommune Johanne Dolven fra Larvik kommune fortalte om UKL Kaupang, som ble opprettet i 2023. Det er det andre utvalgte kulturlandskapet i Vestfold etter UKL Færder.
Foto: Kjetil Johannessen, Oslofjordens Friluftsråd
Stor takk til en engasjert grunneier Audun Emil Tvedten. Han ønsket kursdeltakerne velkommen til sin eiendom, som ligger innenfor det nyopprettede UKL-området.
Foto: Kjetil Johannessen, Oslofjordens Friluftsråd
Kulturlandskapsskolen Kulturlandskapsskolen er en viktig arena for gode skjøtselsdiskusjoner og erfaringsutveksling. Arborist Jan Kjetil Howden fortalte kyndig om god skjøtsel av hule eiker under dagen. Her en fot i bakken.
Foto: Kjetil Johannessen, Oslofjordens Friluftsråd