UKL-nyheter

Nytt fra UKL-områdene – mars 2024

Publisert: 22. mars 2024

Finnskogen, Innlandet: Arvestier gjennom Gravberget på Finnskogen.

Tekst av: Ada Bredalen og Sol OIastuen

Her kommer en oppdatering fra oss i Gravberget kulturhistoriske forening. Vi er et av 6 områder for UKL Finnskogen. Da skogen står vårgrønn, fuglene synger og sola varmer i nakken. Da er tiden inne til å ta en vandring på våre arvestier i Gravberget. Her vandret våre forfedre skogfinnene.  Vi har ryddet og skiltet første del av vår arvesti. Skiltene inneholder historisk informasjon fra Gravberget. Stien fikk navnet arvesti da dette er vår arv etter våre forfedre.

Vi jobber nå med andre del av arvestien. Det blir en offisiell åpning av denne den 08.juni. Her tar vi en vandring på vår nye sti. Det blir også kulturelle innslag i ord og toner underveis denne dagen. Arrangementet er i samarbeid med DNT- Finnskogen og Omegn. Vi samarbeider også med vår lokale sommerkafe, Gravberget gård, samt vår unike Gravberget kirke.

Spennende sommeraktiviteter i Gravberget

Gravberget Kulturhistoriske forening jobber med vår webside, denne håper vi at skal være tilgjengelig før sommeren – 24.
Vi har også igangsatt et prosjekt der vi skal gjennomføre dendrokronologiske undersøkelser på gamle bygninger i Gravberget. Dette er i samarbeid med Bo Hansson. Det jobbes også med å få skaffe geiter til sommerbeite i Gravberget, som tiltak mot gjengroing og for å gjenåpne kulturlandskapet. Ellers venter vi på den årlige ku bølingen som kommer på sommerbeite til plassen Olastuen. Her kommer ca 50 beitende fe som er et flott skue inne på Finnskogen. I Nedre Halberget vil det bli aktiviteter som åpen slåttedag, skjøtseldag for ivaretakelse av slåttemark og kulturlandskap, og skigardkurs med rajer og staur i sommer.

Gravberget har en unik og verdenskjent kirke som er åpen vegkirke, og det anbefales på det sterkeste å ta en tur. Gravberget skole holder åpen sommerkafe. Her kan du kjøpe skogfinsk mat som silpo, og motti og flesk.
Utvalgte kulturlandskapsmidler har gitt støtte ved mange av disse aktiviteter og tiltak, noe som det settes stor pris på.

Vandring opp til berget
Foto: Sol Olastuen
SOMMERBEITE I OLASTUEN
Foto: Sol Olastuen
VANDRING NED FRA ØVRE BERGET
Foto: Sol Olastuen
NAVNESKILT VED HALSJØEN, DAMMEN
Foto: Sol Olastuen

Rygge, Østfold: Spennende foredrag med landskapsgeograf Oskar Puschmann

Tekst og foto: Hanne Sælid

Vi i landbruksforvaltningen i Moss og Råde gleder oss over å kunne fortelle at landskapsfotograf Oskar Puschmann vil refotografere landskapsmotiver fra Rygge UKL i år. I den forbindelse kom Puschmann til Carlberg gård 5. mars, og holdt et meget inspirerende og spennende foredrag om temaet.

Carlberg gård ligger innenfor Rygge UKL, og har en lang historie som en del av Værne kloster herregård frem til tidlig 1800-tallet. Det var derfor naturlig å holde arrangementet her. Vi er fornøyde med oppmøtet og opplevede publikum som engasjerte i det pågående prosjektet. Flere av de oppmøtte har mange bilder som kan være mulige motiv til refotograferingen. Nå begynner det viktige forarbeidet med å skanne og plukke ut bilder før det er tid for å begynne å fotografere.

Oskar Puschmann viser stort engasjement for refotografering
Foto: Hanne Sælid
Etter foredraget var det mulig å få scannet inn bilder og å få tips om hvilke bilder som var aktuelle for prosjektet. Landbruksrådgiver Stine Lilleby i prat med noen av de oppmøtte.
Foto: Hanne Sælid
Mange engasjerte tilhørere hadde møtt opp
Foto: Hanne Sælid
Et stort kart over Rygge UKL var printet ut slik at man kunne plotte inn hvor bildene var tatt
Foto: Hanne Sælid