Nyheter

Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy

I dag ble det kjent at regjeringen har bevilget 35 millioner kroner til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Publisert: 2. september 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bilde viser Osebergskipet i Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: Øyvind Aase Fluge, Riksantikvaren
Bygdøy Osebergskipet i Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: Øyvind Aase Fluge, Riksantikvaren

− Det er veldig bra at det nå er bevilget penger til byggestart for nytt vikingtidsmuseum, slik at museet kan komme i gang med arbeidet. Vikingskipene må sikres, de er i en kritisk tilstand. Jeg er glad for at disse midlene har kommet. Det er viktig at vikingskipene blir ordentlig tatt vare på, og at det følges opp med tilstrekkelig midler for å realisere nytt vikingtidsmuseum, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Byggeprosjektet nytt vikingtidsmuseum er en forutsetning for at de verdifulle skipene og tregjenstandene kan tas vare på for fremtiden. Byggeprosjektet er i så måte også et sikringsprosjekt.

Vikingskipene er Norges mest kjente kulturminner. Ikoner i nasjonal og internasjonal sammenheng. Ingen andre land i verden har to så komplette vikingskip som Gokstadskipet og Osebergskipet.

Osebergskipet ble bygd på Sørvestlandet i år 820. Det ble funnet i Oseberghaugen i 1903, og utgravd i 1904. Gokstadskipet ble funnet i en stor gravhaug på Gokstad og utgravd i 1880. Årringsanalyser av tømmer fra gravkammeret viser at skipet ble haugsatt i perioden 800-905.

Les mer på NRKs nettsider

Dato 02.09.2019 12:12 endret 02.09.2019 12:25