Ofte stilte spørsmål

Send gjerne inn spørsmål på epost til kf2020@ra.no

Hva skjer med tjenesten ‘Søk i arkiv’, som vi tidligere har hørt om?

KF2020 jobber med å utvikle en ny, samlet innsynstjeneste som fra ett grensesnitt vil gi innsyn i Riksantikvarens historiske arkiver (både bildearkiv og sakshistorikk), i tillegg til å være integrert mot Digisak. Om alt går etter planen, skal denne tjenesten ferdigstilles i løpet av 2020. Den vil da erstatte regionalforvaltningens tilgang til FotoWeb og e-arkiv P360.

Publisert: 3. desember 2019 | Endret: 2. januar 2020