Nyheter

Økende behov til tekniske kulturminneanlegg

– Våre teknisk-industrielle kulturminner forteller historien om det moderne Norge, sier statsråd Espen Barth Eide. – Det handler om transport og industri, produksjon og fiskeri som har dannet grunnlaget for vekst og velferd i dagens samfunn.

Publisert: 6. februar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Atlungstad brenneri i Stange i Innlandet er et av de 15 prioriterte teknisk industrielle anleggene. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Teknisk-industrielle kulturminner finnes over hele landet, men 15 anlegg har gjennom mange år vært prioritert gjennom et eget bevaringsprogram. I år kom det 78 søknader, mot 70 i fjor, og søknadssummen inn til fylkene er på kr. 174 280 531. Rammen for tilskuddsordningen er på 58,6 millioner.

– Vi ser en jevn økning i antall søknader fra anlegg utenom de 15 prioriterte, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Vi ser positivt på utviklingen, fordi dette bidrar til å øke kunnskapen om mangfoldet av tekniske og industrielle kulturminner.

De prioriterte anleggene er fordelt over sju fylkeskommuner. Fortsatt prioritering av de 15 anleggene i bevaringsprogrammet gir utslag i fordelingen, men også andre fylkeskommuner får tildelt midler. I tillegg har en forening på Jan Mayen søkt om et mindre beløp i år.

De 15 anleggene fra bevaringsprogrammet har bygd opp viktig kompetanse innen bevaring og istandsetting av tekniske og industrielle kulturminner. Det er viktig at kompetansen som er opparbeidet ved anleggene blir sikret og delt med andre relevante håndverksmiljøer, lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt.

De 15 prioriterte anleggene er:

Innlandet: Atlungstad brenneri i Stange, Klevfos Cellulose- & Papirfabrikk i Løten og Folldal gruver

Agder: Bredalsholmen verft i Kristiansand, Næs Jernverksmuseum i Tvedestrand kommune og  Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal

Viken: Fetsund Lenser i Lillestrøm, Haldenkanalen og Kistefos Træsliberi i Jevnaker
Vestfold- og Telemark: Rjukanbanen i Tinn

Vestland: Salhus Tricotagefabrik utenfor Bergen, Odda smelteverk og Tyssedal kraftanlegg i Ullensvang

Trøndelag: Spillum Dampsag & Høvleri i Namsos

Nordland: Neptun Sildoljefabrikk i Vesterålen

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Tilskudd til teknisk industrielle kulturminner

Post 72 tekniske og industrielle kulturminner
Søker Antall søknader Søknadssum inn Tilskudd fra RA 2023 Tilsagn fra RA 2024 Samlet bevilgning fra RA i 2023
(tilskudd 2023 og tilsagn 2024)
Agder 4 kr 26 236 230,00 kr 8 500 000,00 kr 2 000 000,00 kr 10 500 000,00
Byantikvaren i Oslo 1 kr 5 838 413,00 kr 500 000,00 kr 0,00 kr 500 000,00
Innlandet 4 kr 11 874 176,00 kr 8 900 000,00 kr 1 000 000,00 kr 9 900 000,00
Møre og Romsdal 10 kr 10 622 836,00 kr 700 000,00 kr 500 000,00 kr 1 200 000,00
Nordland 2 kr 2 881 406,00 kr 2 000 000,00 kr 750 000,00 kr 2 750 000,00
Rogaland 11 kr 11 639 088,00 kr 700 000,00 kr 500 000,00 kr 1 200 000,00
Sametinget 0 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
Troms og Finnmark 8 kr 10 512 098,00 kr 700 000,00 kr 600 000,00 kr 1 300 000,00
Trøndelag 2 kr 4 458 000,00 kr 2 600 000,00 kr 0,00 kr 2 600 000,00
Vestfold og Telemark 3 kr 10 836 494,00 kr 4 950 000,00 kr 1 350 000,00 kr 6 300 000,00
Vestland 22 kr 52 306 113,00 kr 11 000 000,00 kr 3 300 000,00 kr 14 300 000,00
Viken 11 kr 27 075 677,00 kr 8 000 000,00 kr 0,00 kr 8 000 000,00
Jan Mayen (direkte fra RA) kr 0,00 kr 30 000,00 kr 0,00 kr 30 000,00
Samlet 78 kr 174 280 531,00 kr 48 550 000,00 kr 10 000 000,00 kr 58 550 000,00