Ikke kategorisert - no

Økt besøk i Henningsvær

Stadig flere vil besøke fiskeværet i Nordland. Reiselivstall viser en stor økning i turister for sommeren 2019.

Publisert: 4. mars 2020 | Endret: 5. mars 2020

Henningsvær oversiktsbilde
Henningsvær i Vågan, Lofoten. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Siden høsten 2018 har det pågått et forprosjekt for å vurdere om Henningsvær skal fredes som kulturmiljø. Riksantikvaren arbeider nå med å utarbeide et fredningsforslag for en mulig kulturmiljøfredning. Arbeidet skjer i samarbeid med Henningsvær innbyggerforening, Vågan kommune og Nordland fylkeskommune.

Reiselivstall

Høsten 2019 rapporterte innbyggerforeningen til Riksantikvaren at de hadde inntrykk av at det hadde vært flere besøkende sommersesongen 2019 enn året før. Riksantikvaren ønsket å undersøke dette, og har derfor fått oppdaterte reiselivstall for Henningsvær fra Telenor. Tallene er også av betydning i vurderingene som gjøres i forberedelsene til fredningssaken.

Reiselivstallene baserer seg på tellinger av sim-kort i mobiltelefoner, gjennomført av Telenor i Henningsvær sommeren 2018 og sommeren 2019. Tellingen av sim-kort foregikk anonymisert og etter gjeldende personvernregler (GDPR), og i dialog med Datatilsynet.

Tellingene viser at det i sommersesongen 2019 har vært langt flere turister enn i 2018. Under trevarefestivalen var det for eksempel hele 55 % flere besøkende enn året før –  fra 1800 besøkende på en dag i juli 2018, til 2800 på samme dag i 2019.

Henningsvær

Henningsvær foreslås fredet på grunn av stedets store nasjonale verdier. Fiskeværet har historisk sett hatt stor betydning for resten av landet, og skaper store verdier også i dag. Muligheten til å fortsette utvikling og verdiskaping er et viktig premiss i fredningssaken.

Henningsvær – prosjekt kulturmiljøfredning

Les mer om prosjektet kulturmiljøfredning i Henningsvær

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153