Høringer og kunngjøringer

Ønsker innspill til bevaringsstrategi for landbruk

Riksantikvaren arbeider i 2024 med et forslag til bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljø. Forslaget sendes ut på høring 10. mai med høringsfrist 30. juni.

Publisert: 16. februar 2024 | Endret: 12. april 2024

Skallan-Rå i Kvæfjord kommunei Troms. Vinterlig teiglandskap ved fjorden
Skallan-Rå i Kvæfjord kommune i Troms. Foto: Robert Nygård

Riksantikvaren har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å lage forslag til bevaringsstrategi for  landbrukets kulturmiljø. Forslaget vil sendes ut på høring 10. mai 2024 med høringsfrist 30. juni. Vi planlegger et digitalt høringsmøte 6. juni.

Den nye strategien skal være et verktøy for å nå nasjonale målsettinger i kulturmiljøfeltet. Riksantikvaren har gjennom flere år arbeidet innenfor feltet og kjenner godt til mange utfordringer som berører både enkeltminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Riksantikvaren har tidligere sendt ut et forslag til disposisjon til bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer på en innspillsrunde. Vi takker for alle innspill.

Spørsmål?

Kontakt:
Jostein Løvdal
jostein.lovdal@ra.no

Dag Erlend Lohne Mohn
dag.erlend.lohne.mohn@ra.no

Digitalt høringsmøte

Torsdag 6. juni planlegger Riksantikvaren et høringsmøte. Nærmere informasjon kommer.