Nyheter

Oslo 1324

Oslo 1324 nå er lansert! Her kan du utforske Oslo på starten av 1300-tallet fra din egen sofa, på kontoret, eller om du vil, med vandrekart i Middelalderparken. Prosjektet har fått verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren i 2020 og 2021.

Publisert: 7. desember 2022 | Endret: 29. januar 2024

Oslo1324 Foto: Tidvis Utvikling AS

Oslo 1324 er det gjenskapt to bygg og et gatemiljø. Her kan du gå på Bispeallmenningen, en av Oslos eldste hovedgater og utforske de omkringliggende bygningen. I og utenfor bygningene vil du se gjenskapninger av faktiske funn som er basert på arkeologiske utgravinger utført i 2017 og 2018. Bygningenes utseende er basert på oppdatert, faglig kunnskap om arkitektur og byggeskikk i Norge i samme periode. Det er ambisjoner om at gjenskapingen skal omfatte større deler av middelalderbyen. Gjenskapingen er et verdifullt tilskudd til kommunens forvaltning og formidling til undervisning og som en attraksjon for besøkende.

Portalen er et resultat av eksemplarisk partnerskap mellom en forskningsinstitusjon, en digital tjenesteleverandør og kommunal myndighet. NIKU har hatt ansvaret for kunnskapsinnhenting, Tidvis Utvikling AS for den digital gjenskapingen, mens Oslo Ladegård står for formidlingen.

Oslo1324 gir verdifulle erfaringer og kunnskap om digital visualisering, formidling og kunnskapsdeling på kulturarvsfeltet, jf. satsinga på digital formidling omtalt i Meld. St. 16 (2019-20).

Vandrekart finner du på Oslo1324.no