Avgjørelser i klagesaker

Persaune Leir. Klage på avslag på dispensasjon for fjerning av innvendig vegg. Kulturminneloven § 22a, jf. § 15a.

Vår referanse 22/01719

Publisert: 1. juli 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Trøndelag fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for å fjerne en vegg inne i messebygningen. Fylkeskommunen avslo søknaden fordi tiltaket ville gjøre et inngrep i lesbarheten av opprinnelig romstruktur og dermed er uheldig i en bygning som allerede er mye endret.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen i at det er uheldig at det er gjort mange endringer inne i bygningen, men mente at strukturelle spor vil vise den opprinnelige romsituasjonen. Det ble også lagt vekt på at fredningsverdiene i stor grad må anses for å være tapt gjennom omfattende dispensasjoner for å gjøre om bygningen til boenheter. Klagen er tatt til følge.