Bevaringsprogramma

Bredalsholmen verft

Siden oppstarten på slutten av 1800-tallet har en rekke skip ligget i dokken til Bredalsholmen verft ved Kristiansand for vedlikehold og reparasjon. I dag er anlegget ett av tre nasjonale fartøyvernsentre i Norge.

Dokkanlegget på Bredalsholmen verft. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Dokkanlegget på Bredalsholmen verft. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Ved innseilingen til Kristiansand

Bredalsholmen verft ligger på Bredalsholmen ved innseilingen til Kristiansand, i Vest-Agder fylke. Holmen hvor anlegget ligger hadde opprinnelig en naturlig vik som enkelt lot seg nyttiggjøre og omforme til en dokk, og som dermed avgjorde plasseringen av anlegget.

Bredalsholmen verft er sammensatt av et dokkanlegg og mekanisk verksted med produksjons-, støtte- og administrasjonsbygninger, samt arbeidermesse. Etter at Bredalsholmen verft fikk status som nasjonalt fartøyvernsenter i 1997, ble det oppført flere nye bygninger som var nødvendig for driften av anlegget.

Bredalsholmen verft i bevaringsprogrammet

Formålet med Bredalsholmen verft i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre en representant for verfts- og verkstedindustrien fra siste halvdel av 1800-tallet og utover 1900-tallet i forbindelse med fremveksten av den norske skipsfarten.

Det gamle dokkskipet. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Det gamle dokkskipet. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Norsk skipsfarts- og verkstedshistorie

Perioden fra 1850 til 1880 var en glansperiode for seilskipene og en storhetstid for Sørlandet. Samtidig skjedde et teknologisk skifte ved fremveksten av jern- og stålskrogsskip. Fra 1870-årene fikk dampskipene sitt gjennombrudd i norsk skipsfart, og et høyt antall mekaniske verksteder vokste etter hvert frem. Skipsbygging gikk fra håndverk til industri, men mekaniseringen gikk relativt tregt. Perioden 1895 til 1920 regnes som glanstiden for norsk stålskipsbygging.

Etter andre verdenskrig var det et stort behov for å fornye den norske flåten og den politiske interessen var sterk for at det skulle skje ved norske verft, og bidra til norsk sysselsetting. Verftsnæringen var imidlertid mer fokusert på reparasjoner ettersom det var mindre utsatt for konjunkturer enn skipsbygging. Den fikk dermed problemer både med råvare- og kapitaltilgang, noe som utfordret ideen om en storstilt økning av skipsbygging i Norge. En viss modernisering fikk en likevel til.

Historien til Bredalsholmen verft

Bredalsholmen ble påbegynt i 1873 av Christiansand Dokcompagnie, og i 1876 ble det første skipet dokket. Christiansand Dokcompagnie leide ut Bredalsholmen til alle typer skipsreparasjoner. I 1908 ble dokken overtatt av Kristiansands Mekaniske verksted og var i bruk som reparasjonsdokk til 1988, da Kristiansands Mekaniske verksted ble lagt ned.

Dokkanlegget på Bredalsholmen ble utvidet i flere omganger, første gang i perioden 1927 til 1930. Dette var helt nødvendig ettersom skipene som anlegget skulle betjene økte raskt i størrelse. Sin nåværende størrelse fikk dokken da den ble utvidet mellom 1955 og 1962.

Fra 1965 ble Bredalsholmen benyttet som reservedokk for Kristiansand Mekaniske Verksted. I deres regi ble det foretatt små investeringer og endringer på anlegget.

Anlegget var i drift til 1987. Året etter ble det solgt til Miljøverndepartementet og Norsk kulturfond, før det senere ble overdratt til Kristiansand kommune med sikte på bevaring som teknisk kulturminne.

Dokkpumpe. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Dokkpumpe. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Publisert: 2. august 2022