Bevaringsprogramma

Spillum Dampsag og Høvleri

I dag er Spillum Dampsag og Høvleri først og fremst et museum, men driften holdes likevel delvis i gang.

Spillum Dampsag og Høvleri, Namsos. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren

Spillum Dampsag og Høvleri ligger ved tettstedet Spillum i Namsos kommune i Nord-Trøndelag. Anlegget er lokalisert ved utløpet til elva Namsen som renner gjennom Namdalen. Namdalen har fra gammelt av vært rik på skogressurser og utgjør grunnlaget for trelastvirksomheten i området.

Fabrikkmiljøet på Spillum er sammensatt av en større fabrikkbygning med flere produksjonstrinn, tilstøtende bygninger med støttefunksjoner som smie og lagerbygg, og en trallebane som binder anlegget sammen. I tillegg inngår to bygg med sosiale funksjoner.

Spillum Dampsag og Høvleri i bevaringsprogrammet

Formålet med Spillum Dampsag og Høvleri i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre en representant for trelast- og sagbruksindustrien fra siste del av 1800-tallet og utover på 1900-tallet.

I sagverket på Spillum brukes fortsatt den gamle rammesagen for å produsere planker etter gamle metoder. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Spillum Dampsag og Høvleri. I sagverket på Spillum brukes fortsatt den gamle rammesagen for å produsere planker etter gamle metoder. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Norsk trelast- og sagbrukshistorie

Den industrielle revolusjonen førte til økt behov for trelast innenlands som ikke kunne dekkes opp gjennom produksjonen på vanndrevne oppgangssager. Dette fungerte som en katalysator for utviklingen av de store dampsagbrukene som ble en grunnleggende faktor i den tidlige industrialiseringen av landet, og la grunnlaget for at de store byene kunne vokse frem.

Bruken av damp som energikilde innebar at sagbrukene kunne bli anlagt ved gode utskipningshavner, eller andre steder hvor det var kort avstand til større markeder. I tillegg ble det også mulig til å utvide produksjonstiden til året rundt drift siden man ikke lenger var avhengig av stor vannføring. Namsos og Lillestrøm vokste frem på grunnlag av trelastindustrien.

Historien om Spillum Dampsag og Høvleri

Spillum Dampsag og Høvleri ble etablert i 1884 av Peter Torkilsen i allianse med lokale skogeiere. Det ble reist som et middels stort bruk med sirkelsag og høvel, drevet av en 10 hk dampmaskin med remdrift. I 1885 var det ett av landets 102 dampsager og 93 høvlerier. Spillum gikk godt fra første stund.

Foruten trelast hadde Spillum en relativt stor produksjon av ferdighus frem til 1920-tallet. Bruksbestyreren tegnet og beregnet ferdighusene selv, og produksjonen spant fra rorbuer til villaer og skolestuer. Det ble også blant annet produsert store mengder fiskekasser for eksport. I 1904 leverte anlegget hele 240 000 fiskekasser til det britiske selskapet Stanley Curry & Co.

I 1894 brant saghuset med alle maskiner ned som følge av et arbeidsuhell, men det ble raskt gjenoppbygget, da med utvidet kapasitet. Utover på 1920-tallet slet Spillum mer og mer, og driften måtte innstilles i 1933. Men nye eiere kom snart på plass og driften ble gjenopptatt og holdt i gang fram til 1986.

I 1991 ble driften ved sagbruket delvis gjenopptatt av Norsk Sagbruksmuseum.

Trallebanen går som en blodåre gjennom hele anlegget. Den brukes fortsatt i dag for å transportere materiell. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Trallebanen går som en blodåre gjennom hele anlegget. Den brukes fortsatt i dag for å transportere materiell.
Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren
Sorteringsanlegget på Spillum. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Sorteringsanlegget på Spillum.
Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Publisert: 2. august 2022