Eøs-prosjekt

Bærekraftig restaurering av Paimogo fort

Paimogo fort, også kjent som the Fort of Our Lady of the Angels of Paimogo (på portugisisk: Forte da Nossa Senhora dos Anjos de Paimogo), er en befestning nær byen Lourinhã i Lisboa-distriktet. Bygget i 1657, opprettholdt fortet sin militære funksjon frem til 1834. Konstruksjonen er nå i fare grunnet økt kysterosjon og stigende havnivå. Dette prosjektet har som mål å utføre bærekraftig restaurering av Paimogo fort, samt rekonstruere og formidle den historiske bygningen og relevante historiske hendelser gjennom Argumented Reality (AR)

Publisert: 31. juli 2023 | Endret: 20. desember 2023

EØS Midlene 2014 2021 Foto: Riksantikvaren

Om prosjektet

På klippene overfor Paimogo strand ligger festningsverket som gjennom prosjektet skal restaureres og revitaliseres som et “minnefort” – “Memory fort” – for lokalbefolkningen og besøkende. Befestningen ble konstruert i 1674 som følge av den portugisiske restaurasjonskrigen mellom Spania og Portugal på 1600-tallet. Fortet har en lang og innholdsrik militærhistorie. Blant annet gikk Lord Wellingtons stryker i land på Paimogo strand under Napoleonskrigene. Restaureringen av fortet skal foregå ved bruk av bærekraftige materialer og teknikker. Målet er å bevare fortets identitet, og skape muligheter for lokal utvikling gjennom satsing på bærekraftig turisme. Revitaliseringen av befestningens funksjon som “minnefort” skal også bidra til å styrke lokal identitet gjennom ivaretakelse og formidling av tradisjonell kunnskap og historie.  

Utvidet virkelighet, eller Argumented Reality (AR), er et viktig element i dette prosjektet. I samarbeid med de norske prosjektpartnerne skal den historiske bygningen, sammen med utvalgte historiske hendelser, bli rekonstruert og simulert i AR. Dette er en ny og innovativ måte å formidle kulturarv og historiefortelling på, og metoden har allerede blitt tatt i bruk for å rekonstruere D-dagen på Omaha strand, Osebergskipet og Calmecac museum i Mexico City. Prosjektet har som målgrupper barn og unge, skoleklasser og turister, samt lokale innbyggere.

Norsk partnerskap

Museum Nord og Universitetet i Oslo ved Institutt for medier og kommunikasjon, er norske partnere i dette prosjektet. Museum Nord driver innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Museet arbeider aktivt i flere internasjonale prosjekter, med fokus på kystkultur, sjøfart og maritim infrastruktur. 

I dette prosjektet vil IMK bidra med avansert AR- teknologi, og utvikle innovative retoriske enheter for bruk i kommunikasjon av kulturarvens historiefortelling.  Forskningsteamet fra IMK skal stå for design, utforming og implementering av AR- opplevelsen, og utføre flere testrunder av ulike prototyper in situ. I etterkant skal resultatet av prosessen publiseres og tilgjengeliggjøres for et større publikum. IMK vil også delta i aktiviteter og arrangementer for å promotere prosjektet på nasjonalt og internasjonalt nivå.  

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Portugal

 • Prosjekteier

  Lourinhã kommune

 • Nettsted

  cm-lourinha.pt

 • Norsk partner

  Museum Nord

 • Partners nettsted

  www.hf.uio.no

 • Andre partnere

  Universitetet i Oslo, Cooperative for Cultural Training and Animation CRL - Lusophone University, Lourinhã Historical Studies Center, National Laboratory of Civil Engineering IP og Parish Council of Lourinhã and Atalaia

 • Beløp

  € 610 000,93