Eøs-prosjekt

Istandsettelse av Jomfru Marias Himmelfartskirke i Grunta

Jomfru Marias Himmelfartskirke i Grunta er et viktig kirkeantikvarisk monument i nyromansk-jugendstil. I dette prosjektet skal kirken istandsettes slik at den kan videreføre sin lange historie som et religiøst og kulturelt samlingspunkt i regionen.

Publisert: 6. mars 2022 | Endret: 14. august 2023

Nærbilde av kirkevegger som er rikt dekorert og utsmykket i rødt, grønt, gult og blått.
Innvendig veggmaleri i Jomfru Marias Himmelfartskirke i Grunta Kirken er spesielt kjent for sitt store innvendige veggmaleri og rike utsmykning. Foto: Roman Catholic Parish - Archdeanery Kutná Hora

Om prosjektet

Jomfru Marias Himmelfartskirke i Grunta er et viktig kirkeantikvarisk monument i nyromansk-jugendstil, og en av de største og mest verdifulle av sitt slag i det rurale Tsjekkia. Kirken er spesielt kjent for sitt store innvendige veggmaleri og rike utsmykning, og har en lang og innholdsrik historie som religiøst og kulturelt samlingspunkt i regionen. Den omfattende restaureringen vil sørge for at denne verdifulle kulturarven vil bestå for mange generasjoner i tiden fremover.

Restaureringsarbeidet består blant annet av å stabilisere og istandsette kirkens fundament og reisverk, som trues av store sprekkdannelser. Det skal også legges nytt kobbertak på tårnene og eksteriørets murverk skal repareres. I tillegg skal det elektriske anlegget skiftes ut og sikres. Den omfattende istandsettelsen av dette unike kulturminnet vil tilgjengeliggjøre kirken for et bredere publikum, formidle kunnskap og forståelse for kirkens åndelige og kunsthistoriske verdier, samt styrke forbindelsen til lokalsamfunnet gjennom aktiviteter og formidling.

I samarbeid med prosjektpartnere fra the Church Nursery School of St. Jakub i Kutná Hora og den lokale katolske videregående skolen vil det utvikles pedagogiske programmer med mål om å involvere barn og unge i arbeidet med å bevare kulturarven, og øke bevisstheten om kulturminnenes rolle i å skape en nasjonal og kulturell identitet. Det vil også gis ut et informasjonshefte i samarbeid med Museumsforeningen «The Čáslavská Bee» om kulturminnets historie og arv, og hvordan støtte fra EØS-midlene gjorde istandsettelse mulig.

Norsk partnerskap

Programpartner Den norske kirke bidrar med rådgivning og konsulentvirksomhet i planleggingen av gjenåpning av det restaurerte kirkebygget. I fellesskap vil man også se på måter å tilgjengeliggjøre kirkebygget som kulturminne og samlingspunkt for å favne et bredere publikum og aktualiseres i moderne tid.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Land

  Tsjekkia

 • Prosjekteier

  Roman Catholic Parish - Archdeanery Kutná Hora

 • Nettsted

  www.khfarnost.cz

 • Norsk partner

  Den norske kirke

 • Partners nettsted

  kirken.no

 • Andre partnere

  Church Nursery School of St. Jacob in Kutná Hora, Two-year Catholic High School, Nursery School Muzeum og Local History Association "Včela Čáslavská", Municipality of Grunta

 • Beløp

  € 1 499 301