Eøs-prosjekt

Coburg herregård – et kreativt kulturhus i Jelšava

Coburg herregård ble konstruert i 1763 i klassisk stil, og ligger på historisk grunn i byen Jelšava. Herregården har forfalt i nyere tid grunnet manglende vedlikehold, men skal i dette prosjektet restaureres og revitaliseres som et kulturelt, kreativt og økologisk senter for lokalbefolkningen.

Publisert: 4. september 2020 | Endret: 20. oktober 2023

En forfallen herregård med flere fløyer i mur og stein, beliggende i en by omgitt av høye, grønne åser.
Coburg herregård Coburg herregård ble konstruert i klassisk stil i 1763 på historisk grunn, beliggende i byen Jelšava. Foto: Slavomír Held

Om prosjektet

Coburg herregård er et unikt bygg i Slovakia. Herregården ble opprinnelig konstruert på begynnelsen av 1600-tallet i renessansestil, men ble i 1736 av bygget om i klassisk stil. Det ble også utvidet med en tredje etasje. Herregården er vernet og på den slovakiske Riksantikvarens prioritetsliste, hovedsakelig grunn av sin historiske og arkitektoniske betydning, men også for sitt potensiale for gjenbruk. Store deler av herregården er bevart, men har likevel stort behov for restaurering og vedlikehold.

Hovedformålet med prosjektet er å lage et kulturelt og kreativt senter for lokalbefolkningen. Herregården gjøres om til et kulturhus og senter for ungdom, minoriteter og kunstnere. Senteret skal utvikles i samarbeid med lokale organisasjoner, kunstnere og håndverkere så det vil få solid forankring i lokalsamfunnet. Prosjektet er del av en fullstendig restaurasjon av herregården.

Norsk partnerskap

Prosjektet utføres i samarbeid med tre norske partnere: Høgskulen for Grøn Utvikling (HGUt), Fjellugla Kompetanse og Norsk Institutt for Luftforskning (NILU). De norske partnerne vil blant annet bidra med kompetanse på lokal utvikling, involvering av lokalbefolkningen og kulturelt arbeid i små kommuner.

 

Link til prosjektets hjemmeside:

Kaštieľ Jelšava (kastieljelsava.sk)

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Mesto Jelšava

 • Nettsted

  zivotvmeste.jelsava.sk

 • Utlysning

  Cultural Entrepreneurships, Cultural Heritage and Cultural Cooperation

 • Norsk partner

  Fjellugla Kompetanse

 • Partners nettsted

  www.fjellugla.no

 • Andre partnere

  Høgskulen for Grøn Utvikling, Norsk Institutt for Luftforskning

 • Beløp

  € 1,052,632