Eøs-prosjekt

Kultur­låven – kulturell revitalisering av den kuriske landtunge

Den kuriske landtunge er kjent som et vakkert kulturlandskap, men den kulturelle betydningen av området har vært underkommunisert. Restaurering av en låve til et senter for kulturelle aktiviteter, kalt Kulturlåven, skal gi økt fokus på lokale tradisjoner og bærekraftlig stedsutvikling i området.

Publisert: 2. november 2022 | Endret: 13. desember 2023

Litauen, Curonian Spit Nasjonalpark Den kursike bukten og fiskelandsbyen Nida med sine berømte treflagg og piler. Foto: Eva Camerer, Riksantikvaren

Om prosjektet

Den kuriske landtunge er et unikt kulturlandskap som strekker seg langs 52 kilometer av den litauiske kystlinjen. Området er en strandsjø som er skapt av både hav, vind og befolkningens innsats. Mot slutten av 1900-tallet ble sanddynene truet av erosjon, og har derfor blitt kontinuerlig forsterket av lokalbefolkningen. I 2000 ble området innskrevet på UNESCOs verdensarvliste, blant annet på grunn av det unike forholdet mellom kultur og natur. Selv om stedet er kjent for sin vakre natur, så har den kulturelle betydningen av området vært underkommunisert.

Formålet med prosjektet er derfor å øke kunnskap om lokal kultur og tradisjoner, og dermed bidra til økt lokal kompetanse og økonomisk utvikling. Prosjektet skal fremme involvering av lokalsamfunnet, og på den måten bidra til stedsutvikling og verdiskapning. Et av målene er å gjøre området mer attraktivt for besøkende og turister. 

Prosjektet vil ta utgangspunkt i en tidligere låve. Denne skal bli istandsatt som en kulturlåve, «Culture Barn» som skal brukes til ulike kulturelle aktiviteter. Dette inkluderer blant annet bygging av tradisjonelle båter, produksjon av lokal mat og salg av lokalt håndverk. Kulturlåven skal også brukes til ulike kurs og kompetansehevingstiltak. Prosjektet er lokalt forankret med flere samarbeidspartnere i regionen, og Academy of Arts i Vilnius. 

Norsk partnerskap

Biotope AS er norsk samarbeidspartner i dette prosjektet. Biotope er et arkitektfirma som arbeider målrettet og eksklusivt med naturbasert arkitektur. Ved å utvikle spesialtilpasset arkitektur som spiller på lag med naturomgivelsene, ønsker Biotope å bidra til økt forståelse for naturen og bygge rom for gode naturopplevelser. I prosjektet Kulturlåven vil Biotope bidra med spisskompetanse innen stedsutvikling gjennom naturbasert arkitektur.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjektnummer

  LT04-3-KM-K01-049

 • Land

  Litauen

 • Prosjekteier

  Kintai Arts

 • Nettsted

  kintaiarts.lt

 • Utlysning

  Lokalt entreprenørskap

 • Norsk partner

  Biotope AS

 • Partners nettsted

  www.biotope.no

 • Beløp

  € 833 128,46