Eøs-prosjekt

Restaurering og revitalisering av Beckov slott

Beckov slott ble sannsynligvis bygget midt på 1200-tallet og ble senere eid Stibor av Stiboricz, medlem av Drageordenen. Slottet en den mest besøkte turistattraksjonene i vest-Slovakia, men er lite egnet for innendørs aktiviteter. I dette prosjektet skal vestfløyen av Beckov slott restaureres, slik at den kan tas i bruk i formidlingsarbeidet.

Publisert: 7. oktober 2020 | Endret: 14. august 2023

Ruiner av et slott oppe på en klippe med mur og trær.
Beckov slott Det majestetiske Beckov slott. Foto: Bacho Kiro, Beckov Municipality

Om prosjektet

På en klippe ved landsbyen Beckov i vest-Slovakia ligger ruinene av Beckov slott. Slottet ble sannsynligvis bygget midt på 1200-tallet som en del av grenseforsvaret til det ungarske kongeriket. På 1400-tallet var slottet eid av Stibor av Stiboricz, en av den ungarske kong Sigismunds rådgivere. Stibor var en av de første medlemmene i Drageordenen (Societas Draconistarum), som blant annet er kjent for å ha gitt navn til fyrst Dracula. Beckov slott er en av de mest besøkte turistattraksjonene i vest-Slovakia, men det mangler muligheter for å arrangere sosiale, kulturelle eller kommersielle aktiviteter innendørs.

I løpet av prosjektet skal slottets vestfløy, som ble bygget av Stibor av Stiboricz, restaureres og revitaliseres. Vestfløyen består av tre etasjer, som alle skal restaureres så autentisk som mulig, men samtidig med hensyn til moderne krav for bruk. Rommene i kjelleren skal dedikeres fritid- og utdanningsaktiviteter, museumsutstillinger, samt et overnattingsrom. I første etasje ligger Ridderhallen, som skal settes i stand til å romme større sosiale og kulturelle arrangement. I forbindelse med Ridderhallen skal det knyttes flere rom som kan ha ulik funksjon etter behov, men som i utgangspunktet skal brukes til utstillinger og fremstillinger av Beckov slotts historie og arkitektur. Andre etasje skal være åpen, først og fremst for å la besøkende komme nærmere de autentisk restaurerte vinduene for å se detaljene.

Norsk partnerskap

Høgskulen for Grøn Utvikling (HGUt) er norsk partner i dette prosjektet. Høyskolen har lang erfaring med lokal involvering og aktiv deltakelse fra lokalbefolkningen. Høyskolen har utviklet en metodikk og fremgangsmåte for lokal involvering og aktivitet på tvers av organisasjoner. 

I løpet av prosjektet har høyskolen hatt to workshoper med prosjekteier. Tema for den første samlingen var metodikk for å samarbeide med partnere i lokalsamfunnet; om hvordan man skaper tillit, hvordan de kan åpne opp for nye ideer, og hvordan man gir andre tilgang til bygget de restaurerer. Målet er å unngå at prosjekteiere føler at de sitter på et bygg som de skal konservere, heller enn å ta det i bruk for organisasjoner og andre i lokalmiljøet. 

Den andre workshopen var også sammen med lokale organisasjoner. Her var målet å utforske konkrete muligheter for bruk av bygget når det er ferdig restaurert. I løpet av 2023 skal de tilbake til Slovakia for å sjekke hvordan arbeidet har gått og bidra med videre oppfølging. Gjennom prosjektet har høyskolen fått videreutvikle sin metodikk, og erfart at den har overføringsverdi for andre prosjekter og i andre kontekster enn i Norge.

 • Finansieringsperiode

  2014-2021

 • Prosjekttype

  Restaurering, Revitalisering

 • Land

  Slovakia

 • Prosjekteier

  Beckov Municipality

 • Nettsted

  www.obec-beckov.sk

 • Utlysning

  Open Call on the support of restoration and revitalization of cultural heritage

 • Norsk partner

  Høgskulen for Grøn Utvikling

 • Partners nettsted

  hgut.no

 • Andre partnere

  Association of historic towns and villages og Secondary Professional School Nové Mesto nad Váhom

 • Beløp

  € 889,192